Skip to page content

Велико от Варна представи България на Европейските дни на развитието в Брюксел

Велико Великов, член на Международната младежка мрежа на Лумос, участва с презентация в Европейските дни на развитието в секцията „Да направим невидимото видимо“.

Участниците бяха много развълнувани от неговото представяне и нетрадиционния начин, по който той направи препоръките си: „Като три лъча светлина, които да помогнат на децата с увреждания в институции да не бъдат забравени“:

  • Подкрепа за семействата, които срещат затруднения в отглеждането на дете с увреждания. Всеки евроцент трябва да се инвестира, за да подкрепи детето да живее с родителите си у дома.
  • Не всичко зависи от парите. Трябва да се променят нагласите на хората към увреждането.
  • Включвайте ни, питайте ни! Кой знае по-добре от нас кое е важно за нас?

Велико работи с Младежкия съвет на Лумос в България, който е част от Международната младежка мрежа на Лумос, вече седем години, давайки гласа си на децата с увреждания в България, говорейки за техните нужди и проблеми пред национални и международни институции.

Един от основните приоритети на Лумос е винаги да включва децата и младежите с интелектуални увреждания и техните семейства в решенията, които засягат техния живот.