Конференция "Живот след дома" 2020 година

Един от приоритетите на Лумос през последните години е подкрепа на младежите от институции за независим живот. Част от работата ни по тази тема е съвместната ни инициатива със „Социалната чайна“ във Варна за организиране на ежегодна конференция, на която всички заинтересовани страни да се съберат и обсъдят идеи и приоритети за подкрепа на напускащите институции младежи.

Третото издание на Конференцията "Живот след дома" се проведе на 20 Октомври 2020 г. и в него взеха участие над 60 човека – младежи от Центове за настаняване от семеен тип, младежи вече напуснали резидентни услуги, представители на местната и националната власт, като общински съветници и служители на Министерство на труда и социалната политика, специалисти в сферата и редица граждански активисти, представители на неправителствения сектор.

Конференцията фокусира вниманието върху усилията в разрешаването на проблемите, съпътстващи излизането на младежите от резидентни услуги, след навършване на пълнолетие. Водеща роля имаха самите младежи, които активно участваха в дискусиите и даваха предложения, споделяйки собствения си опит.

Животът в семейна среда е от изключителна важност за развитието на всеки човек, именно заради това и липсата на достатъчно ефективна методология от страна на системата по отношение на тяхната подготовка за самостоятелен живот и пропуските в базови познания и умения, които всеки трябва да притежава, като комуникационни умения, критично мислене, здравна и финансова култура, често водят до не достатъчно ефективна интеграция в обществото и дори ескалират в различни форми на девиантно поведение.

Надяваме се, процесът на деинституционализация да сложи край на институционалната грижа, която не позволява на децата и младежите да развият необходимите им умения, за да се справят сами с живота извън институцията по сигурен и стабилен начин, развивайки талантите си и постигайки най-доброто за тях.