България - Lumos Skip to page content

България

Children belong in families,
not orphanages

Лумос

България си е поставила за цел да завърши деинституционализацията до 2025 г.

Лумос работи, за да помогне на милионите деца по света да си върнат правото на семейство.


Децата се нуждаят от семейства, а не от домове за сираци

България си е поставила за цел да завърши деинституционализацията до 2025 г. Първият етап от процеса завърши през 2015 г. със закриването на всички институции за деца с увреждания. Това изведе нов приоритет – развитието на мрежа от услуги, които да подкрепят семействата, за да няма нужда от институции.

Историята на Михаела: Моята работа в Лумос като самозастъпник

Михаела, която сега е в средата на двайсетте си години, има интелектуално затруднение. Тъй като самата тя е живяла в институция Михаела се застъпва за правото на децата да живеят в семейна среда, приобщаващо образование и младежко участие. Вдъхновяващ говорител тя вече е повлияла на политици, експерти и активисти.

read more about Историята на Михаела: Моята работа в Лумос като самозастъпник