Историята на Михаела: Моята работа в Lumos като самозастъпник


Михаела, която сега е в средата на двадесетте години, има интелектуална трудност. Тъй като е живяла в институция, Михаела защитава правото на децата да живеят в семейна среда, приобщаващо образование и младежко участие.

Велико и Михаела говорят за презентацията си по проекта „Zero“ във Виена


През 2015 г. Лумос участва в конференция по проект „Zero“ във Виена. Седем самозастъпници от програмите за детско участие на Лумос в България, Чешката република и Молдова представиха своята гледна точка за приобщаващото образование и деинституционализацията.

Самозастъпниците ни казват като означава за тях свободата


При празнуването на #MyFreedomDay на 14 март 2017 г. подкрепените от Лумос самозастъпници съчиниха стихотворения, заснеха видеоматериали и ни казаха какво означава за тях понятието „свобода“.

Историята на Ани: Преместване в малък групов дом и преодоляване на препятствия


Ани е дружелюбна, често се усмихва и обича да контактува с другите. Повтаря думите, които чува без да разбира тяхното значение (ехолална реч).

Историята на Велко: С правилната подкрепа възможностите са неограничени


През 2012 г. дванадесетгодишният Велико се включи в групата самозастъпници в неговото училище.Той има интелектуални затруднения, а тази група, инициирана от Лумос, включваше и други деца като него. 

Историята на Соня: Културата, която очаква детето с увреждания да бъде отгледано в системата за гриж


Веднага след раждането му, бебето на Соня е отнето от нея. Поставена му е диагноза спина бифида и е изпратено да живее в институция на 100км от дома си.

Закриването на Крушари: Бивша институция в България


В Източна Европа е обичайно децата с увреждания да се отглеждат в институции.

Ангажиране на широката общественост в помощ на връщането на децата към живота в семейство


Важна част от работата на Лумос е да даде глас на децата в неравностойно положение – особено на децата с увреждания, живеещи в институции – и на техните семейства, така че те да могат да повлияят на решенията, които засягат живота им. Това е тяхното право да бъдат чути.

Даване на глас на децата в институции


Всяко дете има право на мнение за решенията, които го засягат.

„Лекарят ми каза да оставя детето си…“


На 25 април Лумос проведе пресконференция в България, заедно с Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, за да представи резултатите от шестмесечната оценка на семействата на децата с увреждания, които живеят в институции.

Шансът за бъдеще за децата, родени с хидроцефалия


В някои европейски страни на децата, родени с определени увреждания се отказва достъп до базисно животоспасяващо лечение.