Нашата визия


Нашата визия е свят, в който всички деца имат възможност да растат и да се развиват в безопасна семейна среда или където няма алтернатива - в специализирани услуги, които отговарят на всичките им нужди, зачитат правата им и ги подкрепят да реализират потенциала си.

Лумос в България


През 2009 г. Лумос започва да работи с Държавната агенция за закрила на детето, в момента в който се планира реформата в резидентната грижа за децата с увреждания.

През 2010 г. се открива и първият офис на Лумос в София. Една година по-късно се разкриват и офисите във Варна и Добрич. Основната задача, която Лумос си поставя в България е да подкрепи българското правителство в изпълнението на стратегическия документ „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, който предвижда до 2025 г. големите резидентни институции ще бъдат заменени от нови здравни, образователни и социални услуги за семействата в общността.

Как работим в България


В национален план Лумос работи с българското правителство, общините и представителите на гражданския сектор за изпълнение на планираните във „Визията за деинституцинализация“ приоритети и дейности по най-добрия за децата начин.

Важно е деинституционализацията да се демонстрира и на практика, с тази цел нашите екипи работят в две пилотни области – Добрич и Варна. Ние помагаме за събирането на семействата и за предотвратяване на институционализирането на деца, като подкрепяме местните власти, специалисти, представители на гражданския сектор, родители и деца.