Нашата визия


Нашата визия е свят, в който всички деца имат възможност да растат и да се развиват в безопасна и грижовна семейна среда или където няма алтернатива - в специализирани услуги, които отговарят на всичките им нужди, зачитат правата им и ги подкрепят да реализират потенциала си.

Лумос в България


Основната задача, която Лумос си поставя в България, е да подкрепи българското правителство в изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, която предвижда до 2025 г. големите специализирани институции за деца да бъдат заменени от нови здравни, образователни и социални услуги в общността.

През 2009 г. Лумос започва да работи с Държавната агенция за закрила на детето - единственият специализиран орган на Министерския съвет на Република България, създаващ политики за спазване на правата на детето.

През 2010 г. е открит първият офис на Лумос в гр. София. Една година по-късно се разкриват и офисите в градовете Варна и Добрич. 

Как работим в България


В национален план Лумос работи с българското правителство, общините и представителите на гражданския сектор за изпълнение по най-добрия за децата начин на планираните приоритети и дейности в стратегическия документ „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

Важно е промяната в грижата за децата да се демонстрира и на практика. С тази цел нашите екипи работят в две пилотни области: Добрич и Варна. Ние помагаме за събирането на семействата и за предотвратяване на институционализирането на деца, като подкрепяме местните власти, специалистите, представителите на гражданския сектор, родителите и децата.