България


България, ул. „Неофит Рилски“ № 5, ет. 3, София 1000, България

тел.: +359 (0) 2 85 116 84

електронна поща: Nela.Vamporova@wearelumos.org

Централа


Peninsula House, 30-36 Monument Street, London, EC3R 8NB

тел.: +44 20 7253 6464; факс:: +44 20 7253 6563; 

електронна поща: info@wearelumos.org