В Медийния център ще намерите последните новини, актуална информация за събития, публикации, филми и ресурси от Лумос, които обхващат многобройните области, в които работим, за да помогнем да се сложи край на систематичната и вредна практика на институционализация на деца.

последни новини

прочетете актуална информация и съобщения за пресата.

Натисни тук

Публикации

Прочетете публикациите на Лумос и съответните статии, подготвени от други организации.

Натисни тук

филми

Гледайте нашите филми, които илюстрират какво прави Лумос за подпомагане на семействата и за реформиране на системите за грижи.

Натисни тук