Изследванията, провеждани вече над 80 години доказват, че независимо колко добре се управлява една специализирана институция, децата там не могат да се развиват оптимално.


Отглеждането на деца в специализирана институция вреди на тяхното здраве и развитие. Там те са изложени в по-голяма степен на насилие и на риска от бъдеща престъпна дейност.

Децата в специализираните институции са изолирани. Те са отделени от семействата и общностите си.

Дори когато специализираните институции са създадени с добри намерения, грижата в тях е съобразена с потребностите на институцията, а не на децата. Персоналът трудно се справя с големия брой деца, особено с децата с комплексни потребности. Физическият контакт, грижата и вниманието се превръщат в лукс.

В основата на добрата грижа за всяко едно дете, независимо дали тя се полага в семейство или в среда, близка до семейната, са потребностите му. 

Свързани страници


Закриването на дома в Крушари

Институцията в Крушари беше най-голямата за деца с тежки и множествени увреждания и с най-лоша слава в България.

Гледайте тук

Филм за Лумос

Децата се нуждаят от семейства, а не сиропиталища Филм за Лумос.

Гледайте тук

Къде работим

Лумос работи по целия свят, за да помогне на милионите деца в сиропиталища да си върнат правото на семейство.

Прочетете още