Може да е изненадващо, но повечето деца в институциите имат семейства, които ги обичат и ги искат. Само че тези деца са се родили в бедност или с увреждане, на място, където семействата получават малка подкрепа или изобщо не получават такава.

В условията на достъп до здравни и социални грижи, е трудно човек да си представи, че може да реши да остави детето си в институция. Но много семейства нямат друг избор.

В Лумос ние сме установили, че крайната бедност е главната причина за настаняването на децата в сиропиталища.

Обстоятелства като напр. война или природно бедствие, дискриминация или увреждане, усложняват проблема и принуждават изключително бедните родители да търсят помощ. Без подкрепа, единственият вариант, с който разполагат, е да оставят детето си в институция.

Институциите вземат децата от бедните семейства с обещанието за образование и здравни грижи, до които родителите нямат достъп, или смятат, че не могат да осигурят.

Когато ти е трудно да храниш семейството си, тежестта да трябва да пътуваш, за да получиш достъп до подходящата здравна грижа и образование за твоето дете изглежда непосилна. Без местна инфраструктура и подкрепа, ситуацията често е такава.

За съжаление, реалността показва, че дори в институциите децата могат да бъдат неглижирани и изложени на сериозно злоупотреба и вреда. Често биват травмирани от преживяното.

Всичко това означава , че много деца остават институционализирани през целия си живот. Но този потресаващ глобален проблем има решение.

Ако получават подкрепа, повечето семейства могат да се грижат за децата си. А децата без семейства могат да се отглеждат в приемни семейства, в семейства на осиновители или в малки групови домове.

Свързани страници


Историята на Соня

„Знаех, че в институцията детето ми няма да се развива правилно. То имаше нужда да си е у дома, с мен.“

Гледайте тук

Правата на децата на оцеляване и развитие

Осигуряване на достъп до лечение на децата с хидроцефалия.

Прочетете още

Нашите думи. Нашите дела.

Да направим по-добър живота на младите хора с интелектуални затруднения.

Прочетете още