Домовете за деца са една от най-известните видове институции.

Определение за „институция“


Има много определения за това какво означава терминът „институция“, когато се отнася за деца. Трябва да се прави ясно разграничение между институция и висококачествена резидентна грижа. Институцията включва най-малко един (често повече) от следните ключови фактори, които според резултатите от изследванията вредят на децата, а именно:
 • Децата са разделени от техните родители (а често и от братята/сестрите си) и се отглеждат от персонал, който се грижи за тях срещу възнаграждение и който обикновено работи на смени.
 • Голям брой деца без роднинска връзка помежду си живеят заедно в една сграда или комплекс.
 • Детето няма възможност да формира здрава емоционална привързаност към един или двама основни обгрижващи лица.
 • Мястото е изолирано от по-голямата общност и ясно се идентифицира като заведение, което е отделено от общността (чрез високи стени или огради, бодлива тел, охрана на входа, осигуряване на образованието на място и т.н.).
 • Контактът с биологичното или разширеното семейство не се насърчава активно и не се подкрепя, а даже понякога е нежелателен.
 • Грижата като цяло е безлична и потребностите на организацията се ползват с предимство пред индивидуалните потребности на детето.
 • Това често води до прояви на неглижиращо поведение от страна на персонала (напр. децата не се хранят достатъчно, бебетата се оставят с мръсни пелени за дълъг период) и използване на рестриктивни или опасни мерки за контрол на детското поведение (като напр. сурови физически наказания, връзване на децата или използване на психотропни медикаменти, и др.).
Институциите за деца включват следните заведения, но списъкът не е изчерпателен:
 • сиропиталища;
 • всеки вид резидентна услуга за бебета и съвсем малки деца;
 • специални училища-интернати;
 • големи домове за деца;
 • центрове за непридружени деца мигранти/бежанци;
 • социални домове (в които възрастни и деца с увреждания са настанени заедно);
 • звена от затворен тип;
 • психиатрични отделения;
 • педиатрични отделения (за продължителен престой);
 • затвори.

Свързани страници


Политики и застъпничество

С цел постигане на съществена промяна, ние си партнираме със застъпници и партньори на всяко равнище: от лицата, вземащи решения на международно равнище до децата и техните семейства.

Прочетете още

Закриването на дома в Крушари

Институцията в Крушари беше най-голямата за деца с тежки и множествени увреждания и с най-лоша слава в България.

Гледайте тук

Превенция и реинтеграция

Лумос вярва, че всяко дете трябва да живее в любяща и грижовна семейна среда.

Прочетете още