Области на техническа подкрепа

Глобалната подкрепа за обучение и консултации осигурява подкрепа, както на място в страната, така и от разстояние. Основните области, в които се оказва техническа подкрепа включват:

  • съдействие за учебни посещения на делегации;
  • осигуряване на обучение в редица специализирани области, свързани с процеса на деинституционализация;
  • технически консултации;
  • подкрепа при разработването на инструменти и публикации, предназначени за практикуващите специалисти и персонала при закриване на институции и разработването на нови услуги.

Нашите обучения

Организираме и възлагаме обучения в няколко области, свързани с изпълнението на програми и процеси за деинституционализация, вкл.:

  • обучение на обучители, и други специализирани обучения за оценка и планиране на грижата;
  • подготовка на децата и семействата;
  • закрила на детето;
  • разработване на финансови стратегии за прехвърляне на ресурси в системите за грижа за детето;
  • младежко участие;
  • обучение за персонала, който работи в услугите за деца, като напр. малки групови домове и други.

Организираме също и ежегодно водещо обучение „Въведение в деинституционализацията“. Този четиридневен курс разглежда всички аспекти на преминаването към модел на грижа в семейството и в общността, в центъра на който е детето.