15 младежи от България, Молдова и Чехия се събраха през aвгуст, за да обсъдят и приоритизират основните въпроси, по които ще работят като самозастъпници през следващата година. Те се срещнаха и с представители на посолствата си, както и с различните отдели в офиса на Лумос в Лондон. Основната цел на българската група бе да поставят фокус върху по-нататъшното развитие на международната младежка мрежа от самозастъпници в Лумос.

Основните въпроси и препоръки от Младежкия форум в Лондон през август 2018, по които младите хора смятат, че трябва още да се работи са:

  • Подкрепа за младежите, които напускат грижа, като например обучения и помощ за намиране на жилище.
  • Подкрепа за семействата, за да нямат нужда децата от институции.
  • Образование и социални услуги за деца и младежи с увреждания.
  • Обучения за персонала, работещ с младежи и родителите.
  • Повишаване на осведомеността на широката общественост и местните власти, относно вредата от институциите.
  • Правилно управление на средствата, парите да бъдат влагани в общността, а не в институциите.
  • Децата и младежите трябва да бъдат въвлечени/ включени при вземане на решения, отнасящи се до процеса на ДИ.

Разбира се, имаше много забавления, приключения със задръствания по пътя, видяха забележителностите на Лондон, студиото на Хари Потър, срещнаха се с актьора Джейсън Айзък от филмите за Хари Потър, направиха нови приятелства и безброй други ценни и незабравими моменти.