На 21 септември 2018 г. във Варна се проведе шестото общностно събитие за годината в партньорство с младежите от Power jump. Този път към нас се присъединиха и представители от спортен клуб за сляпо-глухи „Вихър“, „Доброволен екип при бедствия, аварии и кризи“ към БЧК Варна, както от Български младежки червен кръст. Младежите от Защитено жилище - Варна с помощта на Лумос се включиха в организирането и провеждането на дискусионна среща за креативни решения по пътна безопасност.

На срещата младежите споделиха лични преживявания и опит, свързан с пътната безопасност. Така те изготвиха предложения за решаване на дискутираните проблеми, които да бъдат отнесени до хората, от които зависи промяната. От обобщената информация ще бъде изработена презентация, която да бъде представяна в училища и детски градини.

Специално внимание бе обърнато на участието на хора със зрителни затруднения в пътното движение. Беше предвидена и демонстрация с тандемни велосипеди, като спорт в който могат да участват и незрящи. В края на срещата, участниците получиха насоки за водене на незрящ в градска обстановка, като цялата група от 30 човека бяха разпределени по двойки – водач и „незрящ“, като вторите имаха маски на очите и така се придвижихме с автобус до заключителната част на събитието, преди което всеки сподели усещанията си по време на упражнението.

Деня завърши с посещение на зрелищна каскадьорска програма на мотор-шоу „Полицейска академия”, като бе осигурено време за дискусия с каскадьорите. Младежите от БМЧК представиха симулация за оказване на първа помощ на блъснат от МПС, което беше изключително вълнуващо за младите хора от защитеното жилище. Събитието е част от усилията на Лумос да интегрира младите хора от услугите в общността и да ги подготви за по-независим живот.