В България Лумос работи за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства вече 8 години. Нашата работа с децата от дома в Крушари стана повод в края на 2017 г. да започнем работа по подкрепа за създаването на услугата заместваща грижа. В средата на 2018 г. Министерство на труда и социалната политика създаде работна група за изработване на концепция за развитието на заместващата грижа в България и вече има първи вариант на документа.

В подкрепа на работата по концепцията, организирахме, съвместно с Министерство на труда и социалната политика, конференция на тема „Развитие на заместващата грижа в България“ на 24 октомври 2018 г. Конференцията беше открита от зам. министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, която наблегна на необходимостта да развиваме все по-разнообразни и ефективни услуги за семействата, както и на добрия ефект от работата в партньорство, за което е пример концепцията за заместваща грижа.

За да се запознаем с опита на Великобритания, която вече дълги години предлага тази услуга, поканихме Трейси Беърд, ръководител на услугите за заместваща грижа в две общини в град Лондон, която изнесе презентация и участва в работата в малки групи за обмяна на опит.Интересът от страна на участниците към услугите, които тя ръководи беше голям и дискусията продължи по-дълго от очакваното.

В конференцията участваха представители на министерства, общини, неправителствени организации, родители на деца с увреждания и приемни родители. Желанието ни беше всички заинтересовани страни да имат възможност да се запознаят с основните моменти от концепцията и да имат принос в създаването на тази нова услуга, която би могла да подобри съществено живота на децата и младежите с увреждания и техните семейства.