Национален форум „С очи за всички“

Представители на Младежкия съвет на Лумос участваха в националния форум „С очи за всички“ събитие, организирано от Уницеф, по повод 30-тата годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Форумът събра деца и младежи, родители, представители на правителството, местните власти, гражданското общество, научните среди, частния сектор и медиите. Той беше посветен на включването на децата и младежите с увреждания. Форумът е кулминация на националната кампания, организирана от УНИЦЕФ и най-големите родителски и граждански организации, работещи с деца и млади хора с увреждания.

Велико Великов се включи активно, задавайки въпроси и съветвайки възрастните, които работят по теми, свързани с децата и младежите, да се допитват до младите хора, за тяхното мнение и чувства, защото само така ще са сигурни, че са на прав път.

Младежите се срещнаха и с Омбудсмана Диана Ковачева и обсъдиха възможностите за съвместни дейности, по теми, които касаят младите хора с увреждания в България.

Националният форум представи преживяванията на млади хора чрез техните въздействащи лични истории за ежедневните им борби, преодоляването на бариерите и преследването на техните мечти. „Първата победа винаги става в главата. Ако искаш да изкачиш някой връх, какъвто и да е той, няма как да стане, ако нямаш волята да го направиш“, заяви 22-годишната Калинка Асенова, чиято страст е изкачването на планински върхове. „Силата е в самите деца, вие просто трябва да сте до тях и да ги подкрепяте“, призова тя родителите на деца с увреждания.

„Ние, лицата с интелектуални затруднения, сме можещи. Искаме да бъдем чути, подкрепени и овластени“

- апелира Мариета Петрова, председател на платформата на самозастъпниците в мрежата на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).

Повечето от младежите подчертаха и необходимостта от премахване на бариерите за достъп до пазара на труда.

На форума бяха представени добри практики за подкрепа и приобщаване на децата и младежите с увреждания, за развитието на уменията им и преминаването им към независим живот и заетост. Беше акцентирано и върху ролята на медиите за подкрепата на работата за социалното включване на децата и младежите с различни способности.