Опитът на Лумос в работата с деца с увреждания от специализираните институции

Подкрепяйки осъществяването на един от първите проекти от Визията за деинституционализация на децата в Република България - Проект „Детство за всички“ екипът на Лумос положи много усилия за подобряване на състоянието и безопасното извеждане на децата с увреждания от домовете . Съвместно МТСП и ДАЗД Лумос работи за въвеждането на няколко нови подхода в работата с най-уязвимите деца.

Като част от дейностите по закриването на програмата в България беше организиран уебинар за представяне на опита в тази сфера, който се проведе на 29ти юни 2021 година.

На уебинара беше представена работата по подобряване на храненето на деца с увреждания, напълно зависими от грижите на персонала, както и работата по подготовката и извеждането на тези деца от домовете. Беше представена и програмата на Лумос за работа с деца с предизвикателно поведение.

Събитието стартира с кратък преглед на грижата за децата в институциите за деца и младежи с увреждания преди реформата и продължи с представянето на три основни акцента :

  • Общуването с невербални деца – важността да видим всяко дете като индивид, който изисква допълнителни усилия, за да се общувас него, но който заслужава да бъде чут.
  • Хранене и интензивно общуване – една от най-големите промени в децата и младежите дойде от промяната на разбирането за храненето като общуване. Първата оценка на децата показа, че има около 300 деца, които се очаква да починат, тъй като са спрели да се хранят. Нашият отговор, да въведем този нов за България метод, им върна връзката със света и спаси живота на някои от тях.
  • Програмата за деца с предизвикателно поведение – един от основните причини за настаняване на деца и младежи в специализирани институции е предизвикателното поведение. Нашият отговор беше да обединим опита в тази сфера на българските специалисти с такива от чужбина и да създадем ноу-хау, което може да се ползва от всеки – резидента услуга, приемен родител, биологично семейство.

Представени бяха и инструменти, които ползвахме – комуникационен паспорт, конференции по случаи и други.

‘Професионални инструменти с човешко лице’, както ги нарече един от участниците, а друг благодари на Лумос за навременните и целенасочени инициативи, които помогнаха процесът на деинституционализация да бъде възможно най-щадящ към уязвимите деца.