На 1 април 2018 г. от 14:00 ч. в Юнашки салон на бул. „Христо Ботев“ във Варна Лумос стартира "Поход на мечтите 2" - инициатива на младежи с интелектуални затруднения от семейства и в грижа, която ще обхване Варна, Добрич, Казанлък и София.

Походът ще се състои от дискусионни срещи в общностите, като водещи ще бъдат младите хора, подкрепени от Лумос и със специалното партньорство на институцията на Омбудсмана на Република България.

Участници бяха 53 млади хора с интелектуални затруднения от семейства и в грижа, родители на деца с увреждания, местна власт, професионалисти, местна общност, НПО, доставчици на услуги, бизнес представители, които заедно работиха по Манифест, който да бъде подкрепен от заинтересованите страни на национално ниво. Както един от младите участниците подчерта „Малките избори правят големите промени“.

Цел на събитието бе да се обсъди със заинтересованите страни какво се е променило за 7 години, от създаването на групата за детско и младежка участие към Лумос, по отношение на спазване на техните права за социално включване, професионална реализация и независим живот.

„Истинските промени стават благодарение на всички нас.“ - коментира Бисер Спиров, директор на Лумос в България.

„Да говорим позитивно, това не означава да украсяваме, а да сме открити и толерантни.“ - призова Анета Тенева, координатор Детско и младежко участие.