24/04/2017


По данни на СЗО недохранването и проблемите около храненето са причина за смъртта на 2,7 милиона деца годишно или 45% от всички смъртни случаи на деца по света. При кърмачетата, малките деца и децата с увреждания храненето е ключова област не само за гарантиране на оцеляването, но и за насърчаване на здравословния растеж и развитие.

По тази тема на 25 април от 10.30 до 14.00 часа Лумос организира кръгла маса, озаглавена „Какво има на масата за хранене освен храна?“. Събитието ще се проведе в + ТОВА , ул. Марин Дринов 30, София. Програмата е разделена на две части. В първата представителите на фондация СПООН ще говорят за американския опит в сферата на хранене на деца със специални нужди, а във втората ще бъде предсатвена работата в услугите за деца и младежи с увреждания в община Добрич и Варна по специално създадената от СПООН програма. Събитието ще бъде открито от Бисер Спиров, директор на Лумос за България.

Посещението на американските гости продължава на следващия ден в Добрич с практически консултации по конкретни казуси на деца и младежи с увреждания, настанени в услуги в Добрич и Варна. Това е второто посещение на СПООН. Преди една година, отново по покана на Лумос, те обучиха персонала на Центровете за настаняване на деца и младежи с увреждания как да използват разработената от тях методика. Междувременно бяха направени оценки на 9 деца, които имаха сериозни затруднения с приема на храна, и бяха разработени индивидуални програми за хранене.

От 2010 г. и към настоящия момент Лумос продължава активно да подкрепя различни аспекти в процеса на деинституционализация в цялата страна, свързани с работата с деца и младежи с увреждания. Като организация, която се е ангажирала трайно с подобряване живота на деца и младежи с увреждания, ние търсим партньорства, съдействие и подкрепа от специалисти с доказан международен опит. За да се надгради извършената работа по храненето, Лумос покани повторно експертите Тами Теске и Морийн Докинга от американската фондация СПУУН (SPOON).

Информация за SPOON

Фондацията SPOON работи за промяна на храненето и хранителните практики при децата, които живеят извън семейството си, и при децата с увреждания. Тези деца са в най-голям риск от недохранване. Съществуват обаче ресурси, които могат да защитят тези деца от предотвратимото и разрушително въздействие на непълноценното хранене и неправилните техники на хранене. За да отговори на тази изключително важна потребност, Фондация SPOON създава и разпространява по целия свят готови за използване инструменти, осигуряващи на децата, които често остават незабелязани, пълноценно хранене и основни хранителни практики.

Морийн Декинга, магистър, специалист по детско хранене

Морийн е педиатричен логопед патолог, с опит в подобряването на живота на хората с хранителни, комуникативни и когнитивни затруднения. Тя е посветила по-голямата част от своята кариера на децата от 0 до 3-годишна възраст, със специален фокус върху тези, които са уязвими от здравна гледна точка и хората, които се грижат за тях. През последните 13 години Морийн е собственик на бизнес и предприемач, който управлява малка частна практика в Аризона, САЩ.

Тами Теске, магистър по бизнес администрация, директор програми

През последните 15 години, Тами е работила за овластяване на уязвимите общности и създаване на устойчиви, справедливи и жизнени общества по целия свят. Преди да се присъедини към Фондация SPOON Тами е била мениджър на спешната хуманитарна помощ в Medical Teams International където изпълнявала централна роля при организирането на хуманитарната помощ за някои от най-големите хуманитарни бедствия в историята, включително мощното земетресение, последвано от цунами в Индийския океан, земетресението в Хаити и гражданската война в Шри Ланка.