Децата в ЦНСТ отбелязват 30та годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето

Преди 30 години ООН приема Конвенцията за правата на детето, която е най-широко ратифицирания документ на ООН – тя е подписана от 195 държави. В нея светът се обединява около идеята, че децата са ценност и носители на права, които трябва да бъдат защитавани.

През 2019 година документът навършва 30 години и Лумос реши да направи децата и младежите в ЦНСТ причастни на тази годишнина. В седмицата пред 20ти ноември във Варна бяха организирани няколко занимания за запознаване с основните моменти на конвенцията.

След седмица изпълнена с игри и ателиета, се проведе арт-събитие, на което децата в ЦНСТ изработиха постери с клаузи от Конвенцията. Заниманията се проведоха заедно със студенти от специалност Социален мениджмънт към Техническия университет Варна, специалисти от социални услуги във Варна, младежи напуснали системата за грижи, както и техни приятели.

Отбелязването на 30-та годишнина на Конвенцията бе ознаменувано с пускане от децата на 100 балона с хелий и празнично шествие, на което бяха посетени търговски и публични обекти в района на ЦНСТ Изгрев, на чиито витрини бяха залепени част от изработените постери.