На 4.06.2018 г. се проведе първата годишна среща на доставчиците на социални услуги в София. Събитието беше посветено на качеството на социалните услуги, като беше представена Рамката за качество на социалните услуги, която е съвместно изготвена от доставчиците и Столична община. Годишният форум е първи по рода си, с намерението да се провежда ежегодно и се организира от Столична община и 30 неправителствени организации с подкрепата на Посолство на Република Франция, Френски културен институт и Лайънс клуб Витоша-София.

Събитието беше открито от кмета на София - г-жа Йорданка Фандъкова. Приветствие отправи г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, която прочете и поздравителен адрес от министър Бисер Петков. На форума присъстваха г-жа Албена Атанасова, заместник кмет на Столична община, д-р Лилова, председател на ДАЗД, г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания, г-жа Ева Жечева от кабинета на Омбудсмана на РБ, представители на АСП, доставчици на социални услуги и неправителствени организации.

В обръщението си при откриването на Форума, г-жа Фандъкова сподели, че той е резултат от процеса на диалог, който Общината има със своите партньори от неправителствения сектор, в основата на който стои качеството на подкрепата за нуждаещите се. Кметът поздрави участниците и ги насърчи да се развиват и да предоставят все по-добри резултати, ориентирани към нуждите на отделния човек, който ползва услугата. Г-жа Росица Димитрова сподели удовлетворение от това, което прави София, като посочи, че подходът на партньорство и диалог е приложен от МТСП и при изготвяне на концепцията за новия закон за социалните услуги.

В рамките на форума бяха представени 16 добри практики от социални услуги, предоставяни както от НПО, така и от общината. Поради големия брой желящи да представят своите добри практики един от основните изводи от страна на участниците беше, че е необходимо повече време, извод, който организаторите обещаха да вземат предвид следващата година. Във форума участваха 70 представители на социални услуги, неправителствени организации, изследователи, социални работници и представители на държавни институции.