На 15 август младите самозастъпници към Лумос се срещнаха с Омбудсмана на Република България Мая Манолова

Самозастъпниците запознаха гостите със своя повече от 6-годишен опит, зададоха множество въпроси на Омбудсмана и й предложиха партньорство в няколко от бъдещите си проекти. Една от инициативите, които г-жа Манолова ще подкрепи, е Походът на мечтите 2019, който цели да напомни на политици и институции в страната за важните за младите хора с увреждания въпроси, свързани с тяхното бъдеще, независимост и право на достоен живот.

Втората инициатива, която срещна подкрепата на Омбудсмана, беше представена от Родители в действие, родителска група на деца с увреждания. Фотоизложбата „И ние можем“, показваща потенциала на младите хора с увреждания да се трудят, да бъдат независими и полезни за обществото ще бъде показана на работодатели от цялата страна. Те ще бъдат поканени на кръгла маса с родители, младежи с увреждания, деца и младежи в грижа и специалисти, за да обсъдят реалните начини за осигуряване на трудова заетост за младежите.