Обучение „Приобщаващо образование за деца с тежки множествени увреждания“

На 15 и 16 октомври 2019 г. във Варна Лумос България организира обучение на тема „Приобщаващо образование за деца с тежки множествени увреждания“. Обучението бе предоставено от международни експерти – Диана Мелека, клиничен психолог от Молдова с опит в приобщаването на деца с увреждания и Катрин Янгс, обучител и консултант с 27-годишен опит в сферата на ранното детско развитие.

В обучението се включиха над 40 участника, представители на Центрове за специална образователна подкрепа, ресурсни учители, социални работници, психолози, логопеди, учители от ДГ и училища, НПО, представители на общински служби. От страна на МОН се включи г-жа Благовеста Борчева, Държавен експерт Приобщаващо образование.

Обучението отвори пространство за размисъл и дискусии, предизвика участниците да мислят как по добър начин да бъдат включени в образователната система деца с тежки множествени увреждания. Бяха споделени притесненията и тревогите, съпътстващи процеса на приобщаване в България. Участниците се включваха активно в обсъжданите теми, споделяха и дебатираха. Международните експерти споделиха опита си и насърчиха специалистите, споделяйки различни методи и подходи на работа по приобщаването на деца с тежки множествени увреждания.

Обучението премина в спокойна, позитивна и защитена атмосфера, така се всеки да се чувства свободен да споделя и заявява мнението си.

На 17.10.2019 г. в ЦНСТ, Добрич бе проведен Консултативен ден от Диана Мелека от Молдова. Бяха поставени на обсъждане 3 случая на деца и младежи, с които се работи за приобщаване. Г-жа Мелека даде ясни и конкретни практически насоки за работа с децата, така че приобщаването да се случи по позитивен и подкрепящ децата и учителите начин.

За Лумос е важно да подкрепяме процеса на приобщаване на всички деца в образователната система, използвайки опита на колегите от другите страни, в конкретния случай Молдова, където предизвикателствата са много подобни на тези, пред които се изправят българските учители.