На 2 ноември 2018 г. във Варна се проведе структурирана дискусия на тема „Приобщаващо образование за децата с множествени увреждания във Варна”. Присъстваха 38 участници, представители на Регионалното управление на образованието, Община Варна, Комплекс за социални услуги за деца и младежи, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, НПО, училища, детски градини и родители.

Дългосрочната цел на Лумос е да промени отношението към приобщаващото образование за деца с тежки увреждания и да подкрепи включването на тези деца в стандартната система на образование. На тази първа по рода си среща във Варна бяха набелязани предизвикателствата, както и необходимата подкрепа в сферата на приобщаващото образование.

Това събитие е част от дългосрочната стратегия на Лумос да работи за приемането на децата с увреждания, включително тежки и множествени, в обществото ни. Ние сме убедени, че тяхното място е заедно с връстниците им.