Обучения по приемна грижа за деца с тежки множествени увреждания 2019

Приемната грижа в България е с десетилетна история. Съобразно стратегическия документ „Визия за Деинституционализация на децата в Република България“ и плана към него, една от най-мощните линии за развитие на процеса по ДИ е именно приемна грижа. От 2012 година българското правителство изпълнява национален проект, който цели количествено и качествено развитие на приемната грижа в България. За съжаление профилът на децата, за които желаят да полагат грижи приемните семейства са бебета, здрави деца или с леки увреждания до 9 години. От друга страна все още има много бебета и деца с тежки множествени увреждания, които стоят в институции.

Причините за това са комплексни:

-Страх от увреждането, неизвестното очакване - увреждането се възприема като заболяване, което всеки момент може да предизвика смъртта на детето

-Липса на качествена подкрепа – специфични услуги, технически средства, финансова обезпеченост

-Недостатъчна информираност относно потенциала, уменията и възможностите на децата с тежки множествени увреждания.

-Няма добри практики, методики и подходи в работата с деца с тежки множествени увреждания.

Още през 2009 година Лумос идентифицира децата с тежки и множествени увреждания като най-уязвимата и маргинализирана група деца. Поради тази причина усилията ни бяха насочени в подкрепа на проект „Детство за всички“.

Верни на мисията си „Нито едно дете да не бъде изоставено в институция“, ние, екипът на Лумос България,

взехме решение да подкрепим дейността „Приемна грижа за деца с тежки множествени увреждания“.

През август, септември и октомври 2019 година проведохме 3 двудневни обучения за партньорите ни от Добрич, Варна и Националната асоциация за приемна грижа. Над 40 участника от областните екипи по приемна грижа, отделите за закрила на детето и дирекциите „Социална политика“, приемни семейства, представители от регионалните звена на Министерство на образованието, НПО и други се включиха в предоставеното от Лумос обучение. Обучението включваше теми като:

-модели на отношение, отношението като първа стъпка в грижата

-какво не знаем за децата с тежки и множествени увреждания, как да преодолеем страховете си

-Приемна грижа за деца с тежки множествени увреждания – какво пречи да се случи този вид приемна грижа

-Оценяване на приемни семейства

-Профил на приемни семейства за деца с тежки множествени увреждания

-Подкрепа към приемни семейства на деца с тежки множествени увреждания

-Заместваща грижа

-Надграждане на специализирания модул – съдържание

Обученията преминаха при засилен интерес и бе дадена много висока оценка от всички участници.

Едно от упражненията по време на обученията предизвика креативността и позитивността на участниците:

РАЗЛИЧЕН“

Вярно е,че съм зависим

и специален, и различен,

но живея със надежда

да съм винаги обичан.

Имам вяра и надежда,

въпреки, че съм с проблем,

но живея със надежда

да съм уважен.

Притеснен съм, но разбирам,

че умея да творя,

и ако от теб разбран съм,

ще съм най-щастлив в света.

Имам нужда от контакти

обич, грижа и от смях,

и ако подкрепа срещна

с усмивка ще живея в този свят!