Годишен форум за качеството на социалните услуги в Столична община 2019

На 22 август 2019 г. в Националния дворец на културата се проведе вторият Годишен форум на социалните услуги в Столична община, организиран от Столична община и неправителствените организации, доставчици на услуги. Събитието се проведе под мотото „Качеството означава промяна“ и беше модерирано от социалния антрополог г-н Харалан Александров.

Форумът отвори пространство за обмяна на опит и добри практики и стартира дискусия за резултатите, които се постигат от социалните услуги. Участници бяха повече от 140 представители и потребители на всички видове социални услуги на територията на общината - услуги за деца, възрастни, хора с увреждания, семейства, които заедно обсъдиха какво означава „качествена услуга“ и как тя променя живота на хората в нея.

Събитието беше открито от кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, която подчерта важността на партньорството с неправителствените организации и удовлетвореността си, че на форума присъстват и потребители. Участниците приветстваха идеята на кмета да се съберат предложенията, които излязат от работните групи и да се направи пътна карта за подобряване на социалните услуги на територията на общината, както и предложената от кмета последваща среща с нея, за да може тя да се ангажира лично с изпълнението й. Тя нарече споразумението, в рамките на което се организира форумът, „управленска иновация, която отвори широко вратите на общината.“

На форума присъства и Министърът на труда и социалната политика г-н Бисер Петков. „Споразумението и моделът на партньорство между НПО и Столична община трасираха пътя на новия Закон за социалните услуги. Ние тръгнахме по вашия път – концепция, пътна карта, работни групи и постигнахме един много добър резултат – приет нов Закон за социалните услуги.“ – сподели министърът.

Един от основните елементи на форума беше включването на потребителите. Чухме много вдъхновяващи изказвания, едно от тях от млад човек, който живее в ЦНСТ и въпреки уврежданията си, вече една година работи „Целта ми е да не съм сам. В ЦНСТ имам подкрепа. Социалната услуга помага, но си зависи и от мен. Който търси – намира!“ Или обратната връзка за дейността на един от Центровете за обществена подкрепа, управляван от НПО „Благодарение на тази фондация много майки се научихме как да храним децата, как да ги лекуваме; преди все бяха болни.“ Разбира се имаше и критики и предложения за подобрения. Хората с увреждания, поискаха повече възможности за пътуване в софийския градски транспорт, повече възможности за работа. Повечето потребители се обединиха около това, че искат „работата с папките да не е по-важна от работата с хората“, както и повече индивидуален подход „това, че живеем заедно, не означава, че сме еднакви“.

От страна на работещите в услугите основните послания бяха около въпросите за недостига на персонал и инструментите за задържането му, които общината би могла да осигури. Основният фокус беше качеството, как го измерваме, как го постигаме и как постоянно да подобряваме работата си. Показани бяха много добри практики, но бяха посочени и проблемите, които работещите в социалните услуги виждат „ние сме много самотни в една изключително тежка работа, имаме огромна нужда от другите услуги – образованието, здравеопазването“.

Последващите стъпки ще бъдат в посока изработване на пътната карта, която г-жа Фандъкова предложи. Срещата е част от усилията на Столична община и гражданските организации, подписали Споразумение за постигане на социална закрила и включване чрез социални услуги през 2017 г. с цел още по-добри резултати в грижата за хората, които са в уязвимо положение. Повече информация за споразумението вижте тук: https://www.sofia.bg/home/-/asset_publisher/7bpCs4absBl4/content/s-zdava-se-fond-za-finansirane-na-inovativni-idei-v-sferata-na-socialnite-uslugi?inheritRedirect=false

Организациите по споразумението са: Български червен кръст, Български център за нестопанско право, Институт за социални дейности и практики, Институт за социални услуги в общността, Фондация „За нашите деца“, Фондация „Агапедия - България“, Фондация „Конкордия - България“, „Аутизъм Днес“, Фондация „Светът на Мария“, „Каритас“, Фондация „Международна социална служба – България“, Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“, Фондация „Дете и пространство“, Сдружение "Информация и консултации", Асоциация „Аутизъм“, Фондация „Здраве и социално развитие", „Анимус“, „Заслушай се“, Сдружение „Деца и юноши“, „Очи на четири лапи“, Здраве без граници, Инициатива за здраве, „SOS Детски селища България“, Надежда за малките“, Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, Фондация за социална промяна и включване, Фондация „Надежда“ и Фондация „Лумос“.