„Какво е за мен щастливото детство?“

Областен конкурс за ученическо есе

Трябва да бъдем щастливи без причина, като дете. Ако сме щастливи заради причина, имаме проблем, защото тази причина може да ни бъде отнета. И баба ми казваше: ,,Когато ти е тъжно и имаш проблеми, когато имаш мъка на сърцето, дъще, ела си на село, да станеш мъничък, да станеш дете... Да тръгнеш от никъде...’’.

Автор: Арзу Амди Сюлейман 15г.

За трета поредна година Лумос, съвместно с Общинския младежки дом град Добрич, организира областен конкурс за ученическо есе. Както и предните години, интересът към конкурса беше голям и пред журито стоеше нелеката задача да избере измежду множество вдъхновяващи творби на ученици от цялата добричка област.

Конкурсът е в две възрастови групи, в които се дават награди за първо, второ и трето място. Тази година изненада беше най-малкия участник на 10 години, който за съжаление не влиза в определените от организаторите възрастови ограничения, но въпреки това получи грамота, тъй като журито беше изключително развълнувано от неговата творба.

Есетата оценижури, оглавено от председателя на Сдружението на писателите в Добрич Сашо Серафимов и членове Петранка Божкова, филолог, поет и журналист, Мария Методиева, председател на Фондацията „Св. Николай Чудотворец“ и ръководителят на “Лумос” в Добрич Снежана Ванкова. Гост на награждаването беше зам.-кметът по Хуманитарни дейности в община Добрич д-р Емилия Баева.

Темата тази година „Какво е за мен щастливото детство?“ се оказа изключително близка до децата, както те самите споделиха, и стимулира множество откровени, чисти и пълни с любов, приключения и дори малко тъга творби.

„Благодаря ви за невероятното удоволствие, което ни доставихте с вашите есета. Бяхме затруднени, защото сте много откровени, искрени, топли и цветни в това, което споделяте във вашите текстове“, каза Петранка Божкова, която награди участниците с поощрителни награди във втора възрастова група.

И любовта… тази обич на мама и татко, която не чака нищо в замяна. Тази любов, която е само защото ние сме. Точно тя е визитната картичка на радостните първи години от живота ни. Неслучайно. Точно тя изплува в съзнанието ни, когато си мислим за детството.За щастливото детство…

Снежана Тодорова Стоянова, 18 години

В заключение д-р Баева сподели, че е издадена книга с есетата от миналогодишния областен конкурс на тема „Защо семейството е важно за всяко дете“. Тя допълни, че творбите на участниците от тази година също ще бъдат събрани на едно място.