04/09/2018

Деца с увреждания разкрасяват квартала

През месец август се проведе поредната среща, с участието на деца и младежи от Центъра за настаняване от семеен тип в квартал Изгрев, Защитено жилище Варна и младежката организация Power jump. Събитието беше организирано в подкрепа на социализацията на децата и младежите от резидентните услуги, както и елемент от Leaving Care - подготовка за живота извън услугата.Младежите се присъединиха към инициатива за подобряване на междублоковото пространство на предприятие „Успех“, в което те участваха и в началото на лятото, когато се провеждаше проучването между живущите за това какво искат да се подобри. Младежите оцветиха в ярки цветове парапетите, които живеещите в района с нарушено зрение използват всеки ден; забавляваха се много; играха с приятелите си от Power Jump и научиха нови умения.