10 години детско и младежко участие в Лумос

На 1ви юни, Международния ден на детето, Лумос организира уебинар, за да представи опита си от последните 10 години в детското и младежко участие. Участваха 33 представители на неправителствени организации, родители и деца.

Целта беше да представим модела на Лумос за участие на деца и младежи като пътуване, процес и научени уроци. Събитието се фокусира върху основните елементи на модела – включващо образование, политики за закрила, етически принципи, време, прозрачност и ангажираностна възрастните с този подход. Показахме как беше развито детското участие за най-уязвимите деца и споделихме предизвикателствата пред процеса.

Обсъдиха се и идеи за бъдещето: да се публикува моделът на Лумос, да се съберат добри практики на национално ниво, детското и младежко участие да се разработи като част от обучението по социална работа във висшите учебни заведения и други.