19/12/2017


На 15 декември 2017 г. в Клуба на пенсионера в гр. Провадия се състоя общностно събитие „Съкровищата на Баба“. Събитието се организира по повод на предстоящите коледни и новогодишни празници. Децата и младежите от ЦНСТ Провадия гостуваха в местния пенсионерски клуб, където се проведе творческо ателие „Съкровищата на баба“, по време на което децата се докоснаха до мъдростта и традициите на града, в който живеят, чрез разказания опит и пресъздадените традиции и обичаи от членовете на клуба. Съвместно бяха изработени материали, които оставиха спомен за срещата, както на децата, така и на възрастните хора от клуба. В него взеха участие 8 деца и младежи от Центъра за настаняване от семеен тип в Провадия, както и възрастни хора от гр. Провадия, посещаващи клуба. На събитието бяха поканени и техните внуци. И децата, и възрастните подготвиха песни и стихотворения, които представиха на събитието.

В седмиците преди събитието бяха организирани и посещения на членовете на клуба в Центровете за настаняване от семеен тип. Там, съвместно с децата и младежите, бяха изработени символните предмети и материалите, свързани с коледните празници. По време на тези срещи възрастните хора пресъздадоха празничните традиции. Нещо повече - всички заедно приготвиха баница с късмети и така децата и младежите научиха нещо ново и полезно.