Změny v systému péče o ohrožené děti
Jsme na konci cesty?

Zveme vás na diskusi mezi odborníky v oblasti péče o ohrožené děti. Rádi bychom se ohlédli a zrekapitulovali, co vše se za posledních deset let změnilo a na čem je potřeba pracovat.

Prostor dostanou nejen zástupci státního sektoru, krajů a neziskových organizací, kteří vystoupí v jednotlivých částech.

Každý bude mít možnost zapojit se do diskuse zasláním komentářů či dotazů pomocí online aplikace.

A na jaké oblasti se zaměříme?

Prevence jako často podceňovaný základ, bez kterého se ale systém neobejde.

OSPOD jako vstupní brána do systému.

Pobytová zařízení – jaká je realita a jak by měla vypadat, aby se stala součástí moderní péče o ohrožené děti.

Náhradní rodinná péče

Mimořádně zranitelné skupiny dětí – jak zajistit systém, který podpoří rodiny v péči o ně.

Účast v diskusi přislíbili:

Kristýna Kotalová, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Helena Zahálková, Krajský úřad Pardubického kraje

Petra Kačírková, Lumos

Petr Zmuda, Valika

Světluše Kotrčová, Orgán sociálně-právní ochrany dětí, Hradec Králové

Martina Zikmundová, Česká asociace streetwork

Zdeňka Hylasová Benešová, Pro zdraví 21

David Svoboda, Amalthea

Miroslava Přiklopilová, Dětský domovPolička

David Kocman, Magistrát hlavního města Prahy

Program zašleme nejpozději 14 dnů před konáním konference, která se bude konat online dne 23. 6. 2021 od 10,00 do 13,15.

Rezervujte si čas, abyste mohli přispět do diskuse o krocích, na které je třeba se do budoucna zaměřit tak, abychom zajistili ohroženým dětem tu nejlepší péči.

Přihlásit na diskusi se můžete zde:

Změny v sytému péče o ohrožené děti, 23.6.2021

Těšíme se na vás.

30 let Úmluvy o právech dítěte

20. listopadu 1989 přijala Valná hromada OSN Úmluvu o právech dítěte. O necelý rok později ji podepsali i zástupci našeho státu. Tím jsme se zavázali ctít zájem dítěte jako hlavní hledisko při jakékoli činnosti týkající se dětí. Naši mladí sebeobhájci připomínají, že Úmluva se týká všech dětí bez rozdílu a jsme povinni udělat vše pro naplňování jejich práv. Sdílejte jejich vzkaz.

#jsemvděčnýza...

Kateřina

Luky

Magda


Týden (pro) pěstounství v Pardubickém kraji

Pardubický kraj pořádá Týden (pro) pěstounství. Zapojí se do něj nejen neziskové organizace zabývající se podporou pěstounů, ale i sociální odbory obcí s rozšířenou působností a krajského úřadu.

V současné době žije v Pardubickém kraji 752 dětí v pěstounských rodinách. O tyto děti pečuje 761 pěstounů.

Týden pro pěstounství proběhne ve dnech 9. - 15. září 2019.

V neděli můžete v Chocni potkat zástupce Skupiny mladých Lumos, kteří se zúčastní závěrečného dne Týdne (pro) pěstounství.

Více se o plánovaných aktivitách v rámci Týdne (pro) pěstounství dozvíte zde: 

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/104030/sotola-chceme-aby-vsechny-deti-vyrustaly-v-rodinach#

Zpráva o vyloučení z bydlení - duben 2019

Nová zpráva kterou Platforma pro sociální bydlení a organizace Lumos otevírají nový každoroční formát informování o stavu bytové nouze v českých městech. V závažné bytové nouzi se v roce 2018 podle zprávy nacházelo 54 000 domácností. To znamená 83 000 osob, z nichž je téměř čtvrtina nezletilých.V závažné bytové nouzi právě teď vyrůstá 20 000 dětí! Strmě stoupá i počet seniorů na ubytovnách. Z dat vyplývá, že obce samy situaci nevyřeší. Bez podpory komplexní legislativy vyroste bez domova další generace, která nepoznala stabilní domov. 

Celou zprávu najdete zde: https://socialnibydleni.org/wp-content/uploads/201...

16/04/2018

Organizace Lumos zjišťovala, kolik dětí aktuálně žije v dětských domovech pro děti do tří let.

Průzkum proběhl v období února až března 2018, kdy si organizace Lumos podlezákona o svobodném přístupu k informacím ( č. 106/1999 Sb.) vyžádala aktuální čísla od všech 26 dětských domovů pro děti do tří let (či dětských center). Ukázalo se, že v bývalých kojeneckých ústavech vyrůstá v režimu zdravotnické pobytové službyaktuálně pouze 441 dítě ve věku do tří let. Celkem je v tomto typu péče 649 dětí, ale 208 z nich jsou děti ve věku čtyř let a více. To ukázal průzkum mezi všemi 26 bývalými kojeneckými ústavy v České republice. Oficiální čísla, se kterými se obecně pracuje a jsou také argumentem pro zachování domovů, totiž počítají i s dětmi, které využívají jakoukoli službu, kterou domovy nabízejí. 

Vice se dočtete ve zprávě zde

27/01/2017

Nabídka vzdělávání pro sociální pracovníky jaro 2017

Organizace Lumos nabízí jarní termíny akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky

27/10/2016

Lumos se účastnil mezinárodní konference zaměřené na participační práva dětí, která proběhla ve dnech 24.-25. října

Mezinárodní konferenci Participační práva dětí – sdílení dobré praxe uspořádal Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD) v rámci projektu zaměřeného právě na podporu zapojování dětí.

26/10/2016

Zapojili jsme se do Týdne pro inkluzi

Organizace Lumos a Národní parlament dětí a mládeže uspořádaly několik workshopů na téma Mýty a fakta o inkluzi pro děti dvou základních škol v Brně.

13/10/2016

Nabídka vzdělávání pro pracovníky školských zařízení podzim/zima 2016

Nabízíme kurzy zaměřené na problematiku sociálně-právní ochrany dětí