Lumos v České Republice


V České republice působí organizace Lumos od roku 2008. Hlavním cílem naší činnosti zde je pomáhat vládním a místním úřadům se zavedením národního akčního plánu pro transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti, který byl schválen vládou v roce 2009. Česká republika stále patří k zemím s nejvyšším počtem institucionalizovaných dětí v Evropě. Během posledních 20 let navíc česká vláda investovala finance do rozvoje a renovace více než tří set institucí pro děti. Celkový počet dětí v institucích se doposud snížil z 11 200 dětí v roce 2006 na 8 285 v roce 2014. V české republice je navíc stále roztříštěn systém péče o děti pod tři různá ministertva a neexistuje věková hranice pro umisťování dětí do ústavů, jako je tomu vě většině evropských zemí včetně Slovenska.

Lumos se zaměřuje především na prevenci přijímání nových dětí do institucionální péče a podporuje úřady při rozvoji komunitních služeb pro biologické rodiny a při rozvoji náhradní rodinné péče.

Naše práce v České Republice


Pracujeme na národní úrovni a snažíme se zvýšit povědomí o negativním vlivu institucionalizace na děti. Také školíme stovky odborníků zapojených do systému péče o ohrožené děti – například v sociálních službách, ve školství a ve zdravotnictví. Učíme je dovednostem, které jsou nezbytné pro rozvoj systému, který při rozhodování klade důraz na individuální potřeby dětí, minimalizuje separování dětí od rodin a jejich umisťování do institucí a podporuje zařazení dětí a rodin do systému terénních služeb. V roce 2013 vešla v platnost novela Zákona o sociálně právní ochraně dítěte, jejíž přijetí bylo podporováno Lumosem i dalšími organizacemi. Lumos poskytoval školení v tématech, které nový zákon přinesl. Další oblastí naší činnosti je podpora rozvoje pěstounské péče, která je nezbytným prvkem systému péče o ohrožené děti v případech, kdy není možné, aby dítě nadále zůstalo ve své biologické rodině. Nový zákon významně zlepšil systém pěstounské péče i kvalitu práce sociálních pracovníků v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Počet dětí v pěstounské péči se zvýšil ze 4 613 v roce 2006 na 8 606 v roce 2013. Podpora deinstitucionalizace probíhá v praxi zejména ve dvou krajích, a to v Pardubickém a Karlovarském. Zaměřujeme se například na instituce zařazené do systému sociální péče, ve kterých jsou umístěny děti s postižením. Některé instituce intenzivně pracují na dokončení domovů pro menší skupiny dětí a plánují jejich přestěhování z velkých institucí do těchto zařízení, některé instituce dokončují plán deinstitucionalizace pro děti, které jsou v nich umístěné.