Skip to page content

Výzkumné zprávy, analýzy

Children belong in families,
not orphanages

NOVÁ ZPRÁVA LUMOSU - KOJENECKÉ ÚSTAVY 2019

V naší nové zprávě naleznete nejen nejpřesnější a nejaktuálnější informace o počtech dětí umístěných do ústavní péče v bývalých kojeneckých ústavech, zpráva obsahuje i doporučení, jak změnit systém péče a poskytnout nejmenším dětem, kteří nemohou vyrůstat s vlstními rodiči alternativní péči rodinného typu.

8 / 11 / 2018

NOVÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA LUMOSU

Investice do dětí

Proč přesunout finanční prostředky vynakládané na ústavní péči do podpory rodin a komunit

Přečtěte si unikátní výzkumnou zprávu o stavu péče o ohrožené děti v ČR, která se zaměřuje zejména na financování systému. Obsahuje řadu doporučení, jak peníze vynakládat efektivně a zároveň v nejlepším zájmu dětí.


V roce 2018 utratí Česká republika za péči o ohrožené děti téměř deset miliard korun.

Největší část z toho za náhradní péči o děti, které vyrůstají v ústavní nebo pěstounské péči.
Zpráva Investice do dětí ukazuje, že:

 • Až polovina dětí by při adekvátní podpoře v komunitě nemusela být odebrána z rodiny.
 • Prevence odebírání je 15–40krát levnější než náhradní péče o děti.
 • Pokud by došlo ke změně ve financování služeb pro ohrožené děti, bylo by možné zajistit podporu pro více ohrožených dětí v komunitě, aniž by došlo ke zvýšení celkového objemu finančních prostředků na péči pro ohrožené děti.
 • Existuje zjevná potřeba, aby odborníci a tvůrci politik v České republice zásadně přehodnotili svůj přístup k podpoře ohrožených dětí a došlo k významnému posílení preventivních služeb a sociálního bydlení.

15 / 4 / 2018

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA LUMOSU

Dětské domovy pro děti do 3 let věku

Zpráva poskytuje informace o aktuální situaci v bývalých kojeneckých ústavech, o počtech dětí, poskytovaných službách, nákladnosti péči, a předkládá doporučení pro zainteresované subjekty, jak situaci změnit.

V bývalých kojeneckých ústavech vyrůstalo v režimu zdravotnické služby “dětský domov pro děti do tří let” k březnu 2018 pouze 441 dítě ve věku do tří let. Celkem je v této službě 649 dětí, ale 208 z nich jsou děti ve věku čtyř let a více. To ukázal průzkum mezi všemi 26 bývalými kojeneckými ústavy v České republice, který zpracovala organizace Lumos.

Průzkum proběhl v období února až března 2018, kdy si organizace Lumos podlezákona o svobodném přístupu k informacím ( č. 106/1999 Sb.) vyžádala aktuální čísla od všech 26 dětských domovů pro děti do tří let (či dětských center).

Ukázalo se, že v péči bývalých kojeneckých ústavů je mnohem méně dětí do tří let, než je obecná představa.

Oficiální statistiky o počtech dětí v DD pro děti do 3 let a dětských centrech publikované Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) jsou podle organizace Lumos dlouhodobě chybně interpretovány.

Primárním zdrojem dat byla data poskytnutá samotnými zařízení organizaci Lumos na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím v lednu a únoru 2018.


10 / 8 / 2018

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA LUMOSU

Děti se zdravotním postižením v ústavní péči v České republice

 1. Kolik dětí se zdravotním postižením vyrůstá v ústavní péči?
 2. Jak se vyvíjí počet dětí v domovech pro osoby se zdravotním postižením?
 3. Jaká část z dětí se zdravotním postižením vyrůstá mimo svou rodinu v ústavní nebo pěstounské péči?
 4. Jak vypadá situace, pokud jde o přijímání dětí do domovů pro osoby se zdravotním postižením?
 5. Jak probíhá péče o děti v domovech pro osoby se zdravotním postižením?
 6. Jaké děti vyrůstají v domovech pro osoby se zdravotním postižením?
 7. Jak probíhá vzdělávání a volnočasové aktivity dětí vyrůstajících v domovech pro osoby se zdravotním postižením?

23/02/2016

Průzkum mezi pěstouny na přechodnou dobu, 2015

Unikátní průzkum, který provedla organizace Lumos ve spolupráci se sedmi kraji ČR