Petra Kačírková

Petra Kačírková

Ředitelka české pobočky organizace Lumos

petra.kacirkova(zavinac)wearelumos.org

Vede českou pobočku organizace Lumos od jejího vzniku v roce 2008. Je členkou mezinárodního advokačního a školicího týmu Lumos, účastní se jako lektorka mezinárodních tréninků zaměřených na proces deinstitucionalizace, je pověřená také koordinací aktivit organizace v Řecku.Zastupuje Českou republiku na národních a mezinárodních setkáních.

Je členkou vládního Výboru pro práva dítěte v České republice.

Ingrid Hanzlíková

Ingrid Hanzlíková

Metodička pro zapojování dětí

ingrid.hanzlikova(zavinac)wearelumos.org

tel.: +420 775 002 458

Má na starosti zapojování dětí a mládeže do procesů, které se jich týkají. Pracuje s týmem tzv. sebeobhájců, tedy mladých lidí se zkušeností s životem mimo vlastní rodinu či se zájmem o tuto problematiku. Má dlouholetou zkušenost s interaktivními případovými konferencemi s aktivní účastí dítěte.


Kateřina Nováková

Kateřina Nováková

Metodička pro zapojování dětí

katerina.novakova(zavinac)wearelumos.org

tel.: +420 775 002 495

Má na starosti zapojování dětí a mládeže do procesů, které se jich týkají. Pracuje s týmem tzv. sebeobhájců, tedy mladých lidí se zkušeností s životem mimo vlastní rodinu či se zájmem o tuto problematiku. Koordinuje aktivity týmu mladých, je zodpovědná za projekty, do kterých je tým zapojen.