Lumos spolupracuje s krajskými úřady při vytváření a realizaci strategií deinstitucionalizace a dále při rozvoji služeb zaměřených nna podporu biologických i pěstounský rodin při vyhledávání pěstounů. Podporujeme vytváření nových komunitních služeb, podporu biologických rodin jako prevenci odebírání dětí, zakládání malých pobytových služeb pro menší skupiny dětí, v nichž je dětem s komplikovanými zdravotním postižením nebo s poruchami chování poskytována odborná péče a které se nacházejí v blízkosti rodin těchto dětí.

Realizujeme školení ve všech krajích České republiky. Zaměřujeme se na podporu pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany děti. 

Úzce spolupracujeme zejména s Pardubickým a Karlovarským krajem a s hlavním městem Praha. 

V Pardubicích Lumos spolupracuje s neziskovou organizací Amalthea (www.amalthea.cz), která podporuje pěstounské rodiny a biologické rodiny v ohrožení.

Jsme členy Asociace dítě a rodina www.ditearodina.cz

Spolupracujeme s Platformou pro sociální bydlení https://socialnibydleni.org/