Naším hlavním posláním je přispět ke změně systému péče o ohrožené děti, tak aby děti měly možnost především zůstat ve své biologické rodině nebo měly možnost odejít do náhradní rodinné péče. Náš tým expertů pracuje na tom, aby se zvýšilo povědomí o osudech ohrožených dětí mezi těmi, kdo mohou ovlivnit, jak vypadá praxe v sociální péči a školství. Mezi cílové skupiny, na které se zaměřujeme, patří Evropská unie, národní vlády, kraje, obce, neziskové organizace, pracovníci v sociální péči a děti. Poskytujeme odborné poradenství v oblasti transformace, na základě ověřené praxe a zkušeností ze zemí, kde se podařilo ústavní systém nahradit sítí podpůrných služeb pro rodiny a náhradních rodin.

Projekty


Zaměřujeme se na prosazování změn v oblasti péče o ohrožené děti s cílem vytvořit systém, který zajistí právo každého dítěte na rodinný život.

Klíčové úspěchy


V České republice funguje Lumos od roku 2008. Za tu dobu se nám podařilo navázat spolupráci s ministerstvy, kraji i obcemi ČR. Spolupracujeme na změně systému pče o ohrožené děti.   

Zapojování dětí


Lumos považuje zapojování dětí do rozhodovacího procesu za jeden ze základních pilířů úspěšné deinstitucionalizace.