Podívejte se na video o systému péče o děti do šesti let na Slovensku. Zákon tam zakazuje umisťování dětí v tomto věku do ústavní péče. I pro děti s postižením jsou schopni péči v rodinném prostředí zajistit. Proč to tedy nejde i u nás? 

Ťuk, ťuk, je někdo doma?

Podívejte se na české sebeobhájce, kteří své vlastní vymyšlené dílo, Ťuk, ťuk, je někdo doma?, Uvidí v zajatém publiku a zjistěte, co je motivuje v tomto krátkém filmu.

Children Need Families, Not Orphanages

Poslouchejte zakladatele společnosti Lumos a prezidenta J.K. Rowlingová mluví o dopadu života v sirotčinci v našem novém animovaném filmu, děti potřebují rodiny, ani sirotčince.

Martin a Kristýna

Film vytvořený mladými lidmi s postižením

Martin a Kristýna žijí s mentálním postižením. Martin žije doma se svou rodinou a Kristýna v ústavů. Co dělají a mají oba stejné šance a možnosti? Podívejte se na jejich krátký film.

Domov pro nový život

Film vytvořila skupina moldavských dětí, které vyrůstaly v ústavech. Chtějí ukázat, jak se změnil jejich život, když se přestěhovaly do rodin i co jim přinesla účast na v programech, které je učí říci svůj názor a podílet se na rozhodování o svém životě.