Luni 7 decembrie, în cadrul Conferinței Naționale în domeniul educației incluzive a avut loc webinarul ”Participarea copiilor în crearea mediilor școlare incluzive și prietenoase”.

Activitatea a avut drept scop împărtășirea și discutarea practicilor bune de asigurare a participării incluzive a copiilor în școală, comunitate, societate în general. Acestea au fost prezentate de către reprezentanți ai 3 ONG-uri active în domeniul respectiv – Lumos, Keystone și Parteneriate pentru fiecare copil.

Natalia Semeniuc, reprezentanta AO ”Parteneriate pentru fiecare copil”, care a și moderat evenimentul, s-a referit în prezentarea sa la motivele pentru care este importantă participarea copiilor, barierele care, în opinia copiilor, stau în calea unei participări autentice. Printre modalitățile de asigurare a participării copiilor și tinerilor, ea a menționat crearea Consiliului Consultativ al Copiilor, platformă care întrunește copii din diferite medii sociale, care cunosc problemele semenilor și fac ce pot pentru ca vocile lor să fie auzite. În alt context N. Semeniuc a subliniat că participarea tinerilor și a copiilor este foarte mult dependentă de adulți, de aceea trebuie de depus toate eforturile pentru ca adulții să conștientizeze și să creadă în beneficiul participării copiilor și să-i încurajeze să participe.

Teatrul Forum – un model de abordare și discutare a problemelor prin intermediul unei înscenări teatrale – a fost prezentată de Lina Malcoci de la organizația Keystone. În cadrul acestui model copiii și tinerii înscenează și prezintă o problemă socială relevantă pentru public, implicând spectatorii în procesul de soluționare a acesteia. Atât ”actorii”, cât și ”spectatorii” participă activ și sunt foarte implicați în discutarea subiectului și găsirea soluțiilor pentru soluționarea problemei prezentate din scenă. Această abordare le permite copiilor și tinerilor să înțeleagă mai bine problema, să o vadă din interior, să facă propriile concluzii, să discute cu semenii de la egal la egal, să vină cu propuneri proprii privind soluționarea acesteia și să le încerce într-un mediu prietenesc și sigur.

Pentru ca participarea să fie eficientă și productivă, ea trebuie să fie autentică, a specificat în cadrul prezentării sale Eugenia Godoroja, specialist în participarea copiilor din cadrul Lumos Moldova. Activitățile comune, evitarea segregării și valorificarea resurselor și potențialului fiecărui copil trebuie să fie elemente cheie ale unui proces de implicare și participare a copiilor și tinerilor, a subliniat E. Godoroja în cadrul prezentării ”Rolul grupurilor de promotori ai drepturilor copiilor în crearea mediilor școlare incluzive și prietenoase tuturor”. La fel, aceasta a menționat despre formele de participare promovate și aplicate în cadrul instituțiilor de învățământ, inclusiv implicarea copiilor în toate procesele de consultare și coordonare, la toate etapele de realizare a participării.

În context ea a subliniat că este foarte important de a stimula elevii cu cerințe educaționale speciale de a deveni membri activi ai structurilor de participare existente deja în școală sau comunitate. O experiență pozitivă în acest sens o constituie și Consiliul Consultative al Tinerilor Lumos, care întrunește băieți și fete cu și fără experiență de trai în servicii de îngrijire, care atestă sau nu cerințe educaționale speciale. Membrii acestuia coordonează și organizează activități de participare, se implică în campanii de promovare, precum și în acțiuni de advocacy și sensibilizare a opiniei publice cu privire la diferite aspecte vizând protecția drepturilor copiilor.