În această secţiune puteţi citi publicaţii corporative, literatură de specialitate și rapoarte ale Lumos, inclusiv documente relevante și interesante de la alte organizaţii care, la fel, activează pentru a pune capăt instituţionalizării copiilor în lume.

CE? CINE? CUM?

Ghid pentru copii și tineri pe cale de a ieși sau ieșiți din servicii de îngrijire alternativă

Intervenția timpurie în copilărie

Suport de curs pentru formarea specialiștilor în domeniul intervenției timpurii în copilărie

Unitatea de Educație Incluzivă

Raport de evaluare internațională a Unității de educație incluzivă - model de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități severe și necesități complexe

Intervenția timpurie în copilărie

Curriculum pentru formare profesională

Studiul "Situația copiilor cu vârsta de până la 5 ani cu tulburări de dezvoltare, inclusiv cu dizabilitate stabilită, în Republica Moldova"

Prezentarea rezultatelor studiului efectuat pentru a identifica problemele cu care se confruntă acești copii și familiile lor, dar și pentru a determina spectrul de servicii necesare pentru buna creștere, stimularea și dezvoltarea acestora.

Educația Incluzivă

Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil [Volumul 1]

Educația Incluzivă

Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil [Volumul 2]

Educația Incluzivă

Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil [Volumul 3]

Stoparea instituţionalizării copiilor

Un rezumat al progreselor înregistrate în domeniul transformării sistemelor de îngrijire și protecție a copiilor din Republica Moldova, Republica Cehă și Bulgaria.