În această secţiune puteţi citi publicaţii corporative, literatură de specialitate și rapoarte ale Lumos, inclusiv documente relevante și interesante de la alte organizaţii care, la fel, activează pentru a pune capăt instituţionalizării copiilor în lume.

Intervenția timpurie în copilărie

Suport de curs pentru formarea specialiștilor în domeniul intervenției timpurii în copilărie

Unitatea de Educație Incluzivă

Raport de evaluare internațională a Unității de educație incluzivă - model de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități severe și necesități complexe

Intervenția timpurie în copilărie

Curriculum pentru formare profesională

Studiul "Situația copiilor cu vârsta de până la 5 ani cu tulburări de dezvoltare, inclusiv cu dizabilitate stabilită, în Republica Moldova"

Prezentarea rezultatelor studiului efectuat pentru a identifica problemele cu care se confruntă acești copii și familiile lor, dar și pentru a determina spectrul de servicii necesare pentru buna creștere, stimularea și dezvoltarea acestora.

Educația Incluzivă

Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil [Volumul 1]

Educația Incluzivă

Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil [Volumul 2]

Educația Incluzivă

Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil [Volumul 3]

Stoparea instituţionalizării copiilor

Un rezumat al progreselor înregistrate în domeniul transformării sistemelor de îngrijire și protecție a copiilor din Republica Moldova, Republica Cehă și Bulgaria.