În această secţiune puteţi citi publicaţii corporative, literatură de specialitate și rapoarte ale Lumos, inclusiv documente relevante și interesante de la alte organizaţii care, la fel, activează pentru a pune capăt instituţionalizării copiilor în lume.

Istorii de viață. Reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului văzută din interior


Istorii de viață. Reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului văzută din interior

Dezvoltarea timpurie a copilului


Dezvoltarea timpurie a copilului. Ghid practic

Educație incluzivă timpurie


Educație incluzivă timpurie. Ghid metodologic

Servicii de intervenție timpurie


Servicii de intervenție timpurie. Ghid pentru părinți

Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetări cu privire la aprobarea rezultatelor pilotării UEI


Ordinul MECC cu privire la aprobarea rezultatelor pilotării Modelului de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități severe și extinderea Modelului în sistemul național de învățământ

CE? CINE? CUM?


Ghid pentru copii și tineri pe cale de a ieși sau ieșiți din servicii de îngrijire alternativă

Disponibil de asemenea pentru citire în limbile rusă și engleză:

Intervenția timpurie în copilărie


Suport de curs pentru formarea specialiștilor în domeniul intervenției timpurii în copilărie

Unitatea de Educație Incluzivă


Raport de evaluare internațională a Unității de educație incluzivă - model de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități severe și necesități complexe

Intervenția timpurie în copilărie


Curriculum pentru formare profesională

Studiul "Situația copiilor cu vârsta de până la 5 ani cu tulburări de dezvoltare, inclusiv cu dizabilitate stabilită, în Republica Moldova"


Prezentarea rezultatelor studiului efectuat pentru a identifica problemele cu care se confruntă acești copii și familiile lor, dar și pentru a determina spectrul de servicii necesare pentru buna creștere, stimularea și dezvoltarea acestora.

Educație incluzivă


Unitate de curs. Ediție revăzută și completată

Suportul Educațional


Asistența copiilor cu cerințe educațional especiale

Educația Incluzivă


Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil [Volumul 1]

Educația Incluzivă


Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil [Volumul 2]

Educația Incluzivă


Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil [Volumul 3]

Evaluarea dezvoltării copilului


Evaluarea dezvoltării copilului. Ghid metodologic

Stoparea instituţionalizării copiilor


Un rezumat al progreselor înregistrate în domeniul transformării sistemelor de îngrijire și protecție a copiilor din Republica Moldova, Republica Cehă și Bulgaria.

Planul educațional individualizat


Planul educațional individualizat. Structura-model și ghid de implementare

Disponibil pentru citire și în limba rusă:

Politici și practici în domeniul educației incluzive


Politici și practici în domeniul educației incluzive: nivel internațional și național