19/04/2019


În vizită la Liceul Teoretic ”Petre Ștefănucă” din Ialoveni

În perioada 15-17 aprilie 2019, un grup de reprezentanți ai Ministerului Educației din Bulgaria, ai autorităților administrației publice din regiunile Varna și Dobrich, precum și ai Lumos Bulgaria au efectuat o vizită de studiu și documentare în Republica Moldova. Scopul de bază al vizitei a fost informarea privind sistemul de educație incluzivă din Moldova și bunele practici dezvoltate în acest domeniu.

Participanții la vizită s-au întâlnit cu responsabili din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, care au relatat despre politicile naționale în domeniu, crearea cadrului normativ corespunzător și a rețelei de structuri și servicii de educație incluzivă la nivel de țară. Oficialii de la minister au enunțat, de asemenea, și constrângerile cu care s-a confruntat țara în promovarea educației incluzive și căile de abordare a acestora.

În cadrul ședinței cu reprezentanții Institutului de Științe ale Educației și ai universităților, oaspeții din Bulgaria au fost informați referitor la sistemul de formare inițială și continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive drept element indispensabil în asigurarea incluziunii și educației de calitate pentru toți.

Grupul de participanți din Bulgaria a avut posibilitate să se familiarizeze cu modelele de educație incluzivă dezvoltate de Lumos Moldova în școli și grădinițe. Vizitele în serviciile de educație incluzivă, participarea la lecții, discuțiile cu elevii, cu personalul didactic și părinții au scos în evidență relevanța și eficacitatea modelelor Lumos, precum și cele mai bune practici inițiate de Lumos și extinse la nivel de sistem național.

Suplimentar, oaspeții au avut posibilitatea să viziteze o școală cu predarea în limba bulgară și să descopere experiențe foarte pozitive în prezervarea limbii, tradițiilor și culturii unei etnii minoritare în Republica Moldova.

Participanții la vizită și-au exprimat satisfacția privind cele constatate și au relevat modalitățile prin care vor valorifica rezultatele acesteia.