Incluziunea socială a copiilor și rolul fiecăruia dintre ei în asigurarea acesteia în viața de zi cu zi a fost subiectul discuțiilor pe care le-a organizat Lumos Foundation Moldova în incinta spațiilor prietenoase copiilor din liceele „Grigore Vieru” (or. Ialoveni) și „Anton Cehov” (or. Florești).

45 de participanți, inclusiv nouă copii refugiați din Ucraina, car actualmente locuiesc împreună cu familiile lor în țara noastră, au fost invitați să-și împărtășească opiniile și gândurile cu privire la ce ar înțelege ei prin incluziune și echitate. Acest scurt exercițiu de înviorare a fost urmat de o activitate practică. În cadrul ei, participanții au primit fișe cu descrierea unor anumite situații de viață care ar putea să i se întâmple unui tânăr de aproximativ 12 ani. După analiza acestor situații, copiii au fost rugați să răspundă la un șir de întrebări din partea facilitatorului activității, astfel determinând în care dintre situațiile respective există riscuri mai mari de izolare și / sau excludere a eroilor acestora.

Ulterior, participanții la activitate au fost împărțiți în patru grupuri, fiecare având ca sarcină executarea unui desen sau a două fotografii, care să reflecte incluziunea. După prezentarea acestor lucrări, participanții la activitate au fost rugați să spună cum fiecare dintre ei, personal, poate ajuta comunității în care locuiesc să devină una incluzivă, și echitabilă. Printre opiniile expuse în cadrul acestui schimb de păreri, copiii au menționat necesitatea de a comunica mai mult cu cei care, din diferite motive, sunt izolați, de a deveni prieteni cu ei, a-i face să se simtă parte a grupului prin implicarea în activități comunitare, a-i ajuta, inclusiv financiar. „Este foarte important pentru noi să interacționăm cu acei copii care sunt sau se simt singuri, izolați. Acest lucru ne va ajuta să-i înțelegem mai bine și, astfel, să ne schimbăm atitudinea față de ei,” a menționat unul dintre participanții la activitatea din Ialoveni.

Spațiile prietenoase copiilor (SPC) au fost create de Lumos Foundation Moldova în opt școli din raioanele Florești, Glodeni, Ialoveni și Telenești. Scopul acestora este de a sprijini coeziunea socială a copiilor refugiați și din localitățile gazdă, a facilitata incluziunea școlară și comunitară a refugiaților din Ucraina, precum și a oferi spațiu sau a fi gazdă pentru activități care să contribuie la aceasta. Printre tinerii care participă la evenimentele organizate în cadrul acestor spații din orașele Florești și Ialoveni sunt și adolescenți voluntari din cadrul Centrelor de sănătate prietenoase tinerilor din aceste localități, care sunt partenere ale Lumos Foundation Moldova la implementarea proiectului Transformarea sistemului de îngrijire în Moldova: prevenirea separării de familie prin dezvoltarea serviciilor de intervenție timpurie.