24/05/2019


În perioada 21-23 mai 2019 în Chișinău a avut loc seminarul metodologic ”Servicii sociale pentru copii și tineri ieșiți din sistemul de îngrijire”. Seminarul a fost organizat de către Lumos Foundation Moldova și a avut drept scop instruirea prestatorilor de servicii si a specialiștilor din cadrul serviciilor leaving care .

Participanții la ședințele seminarului au învățat despre experiența Marii Britanii în domeniu, informație oferită de către reprezentantele Lumos din Londra Naomi Deutsch și Trina Shaw. Ele au venit cu o prezentare generală a serviciilor, făcând referință, în particular, la procesul de evaluare a copiilor și tinerilor, stabilirea, împreună cu aceștia, a planului individual de asistență, gama variată de servicii pe care le poate oferi centrul de resurse, modalitățile și metodele aplicate în procesul de lucru cu ei.

Și pentru ca teoria studiată să poată fi comparată cu rezultatele reale deja existente in Moldova privind integrarea socială a tinerilor ieșiți din sistemul de îngrijire, la seminar au participat doi tineri care și-au împărtășit experiența respectivă. Ei au vorbit despre momentele pozitive, dar și negative legate de acest proces complex, au venit cu un șir de propuneri care, în viziunea lor, ar trebui luate în considerație la implementarea serviciului leaving care. În cadrul seminarului s-au organizat și un șir de activități practice în acest sens, menite a consolida cele învățate, precum și a dezvolta aptitudinile de elaborare, împreună cu tinerii, a unui plan de acțiuni vizând integrarea socială a acestora.

Participanții la seminar au precizat că organizarea serviciilor respective este imposibilă fără implicarea și participarea activă a autorităților publice locale, în acest context fiind menționată contribuția autorităților municipale la dezvoltarea serviciilor ”leaving care” in Chișinău.