Luni, 4 octombrie, președintele Comisiei parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie Dan Perciun a invitat la discuții reprezentanți ai ONG-urilor din țară, active în domeniul protecției drepturilor copiilor și familiilor.

Organizatorii ședinței și-au propus să afle din ”prima sursă” provocările majore cu care se confruntă copiii aflați în situații de risc, dar și a celor mai eficiente intervenții și măsuri pe care statul le poate întreprinde în vederea remedierii situației.

Chiar din debutul ședinței, dl D. Perciun a ținut să informeze participanții că, începând cu anul 2022, finanțarea pachetului minim de servicii sociale se va face de la bugetul de stat și nu de la cel local, cum este în prezent. Conținutul acestuia, însă, urmează a fi revizuit, în acest sens fiind organizate dezbateri publice la subiect.

Apreciind inițiativa președintelui comisiei parlamentare specializate de a convoca această ședința, dna Domnica Gînu, director de țară Lumos Moldova, a salutat intenția modificării sursei de finanțare a pachetului minim de servicii sociale destinate copiilor în situație de risc. Cu toate acestea, ea a menționat că oricare ar fi rezultatele revizuirii conținutului pachetului, serviciul sprijin familial trebuie neapărat să rămână parte componentă a acestuia.

În alt context, D. Gînu a subliniat că este foarte importantă colaborarea dintre reprezentanții din domeniile ocrotirii sănătății, educației și cel al protecției sociale pentru promovarea și implementarea programelor orientate spre susținerea copiilor în situații de risc și familiilor lor. Și aici o atenție deosebită urmează să fie acordată intervenției timpurii ca element de bază al prevenirii instituționalizării.

Printre alte provocări directorul Lumos Moldova a menționat remunerarea insuficientă a asistenților sociali comunitari și, ca rezultat, fluctuația de cadre în sector. ”Pe parcursul anului noi, și alți colegi, desfășurăm activități de consolidare a capacității profesionale a specialiștilor din domeniu, pentru ca în anul următor s-o luăm de la început – pentru cu totul alți oameni. Salariile mici nu motivează acești specialiști să-și continue activitatea pentru o perioadă îndelungată. În plus, responsabilitățile pe care le au sunt atât de vaste, încât, în cele mai dese cazuri, ei nu reușesc să ofere atenția necesară copiilor în situații de risc din comunitate”.

Participanții la ședință au vorbit și despre imperfecțiunea cadrului legal existent menționând că se cere o revizuire și ajustare a legilor și actelor normative în vigoare, precum și elaborarea altor noi care să reglementeze domenii specifice, cum ar fi filantropia și sponsorizările, organizarea activității cantinelor sociale, etc.

În încheiere, s-a convenit ca întrunirile de acest fel să continue, organizându-se ședințe tematice în pe fiecare dintre subiectele abordate. Astfel, pentru următoarele două întâlniri au fost planificate discuții despre contractarea serviciilor sociale și Legea nr. 140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.