20/09/2017


Anul de studii 2017-2018 a început cu o noutate pentru studenţii de la facultățile cu profil pedagogic din ţară. Unitatea de curs „Educaţie incluzivă”, principalul modul de formare iniţială în domeniu, a fost reeditată şi este disponibilă într-un format actualizat, în corespundere cu standardele naționale și tendințele internaționale privind incluziunea şcolară a copiilor.

Cursul „Educație incluzivă” se aplică, cu titlu obligatoriu, în formarea universitară a cadrelor didactice începând cu anul 2012. Necesitatea de a actualiza unitatea de curs a apărut în rezultatul evaluării implementării cursului, realizată în 2016, fiind determinată, în acelaşi timp, de evoluțiile în domeniul dezvoltării educației incluzive din ultimii ani şi de importanţa asigurării unor studii de calitate pentru viitoarele generaţii de pedagogi.

Ediţia curentă a unităţii de curs, după revizuiri şi completări, cuprinde cinci capitole care abordează cadrul conceptual şi legislativ de dezvoltare a educației incluzive, managementul educaţiei incluzive, rolurile şi responsabilităţile structurilor, serviciilor de suport educaţional, dar şi aspecte teoretico-practice privind incluziunea educaţională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi tehnologiile didactice incluzive.

La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili să înțeleagă cerințele educaționale speciale ale copiilor, pornind de la cunoașterea particularităților de dezvoltare a acestora. Viitorii pedagogi vor dispune de competenţe pentru a adapta procesul educațional la necesitățile copiilor cu cerințe educaționale speciale, a elabora planuri educaționale individualizate pentru elevii care întâmpină dificultăţi la lecţii, a efectua modificări curriculare şi alte adaptări care să faciliteze predarea şi învăţarea materiei de studiu.

Actualizarea structurii şi conţinutului unităţii de curs „Educaţie incluzivă” s-a realizat într-o manieră participativă, procesul fiind coordonat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Grupul de autori ai cursului este format din experţi în educaţia incluzivă, care activează în cadrul ministerului de resort, universităţilor din municipiile Chişinău şi Bălţi, instituţiilor de învăţământ general cu practici incluzive din raionul Ialoveni şi organizaţiei internaţionale nonguvernamentale Lumos.

Prezentarea publică a ediţiei actualizate a cursului „Educaţie incluzivă” a avut loc astăzi, 20 septembrie, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Nadejda Velişco, şefa Direcţiei învăţământ superior și dezvoltare a științei din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a subliniat, la inaugurarea evenimentului, că „formatul nou, completat al cursului, le oferă studenţilor acces la resurse utile, diversificate, care să-i inspire şi ghideze atunci când vor lucra cu şi pentru copii”. Domnica Gînu, director Lumos Moldova, a adăugat că „educaţia incluzivă este un indicator al calităţii în educaţie, iar calitatea unui profesor porneşte de la dedicaţie, autoinstruire şi capacitatea de a pune în valoare fiecare copil”.