22.07.2019


Participanții la Forumul Tinerilor Lumos. Praga, iulie 2019.

În perioada 13 – 19 iulie 2019 cinci tineri, reprezentanți ai Consiliului Consultativ al Tinerilor Lumos din Moldova, au participat la Forumul pentru Tineri Lumos. Ediția din anul curent a Forumului a avut loc în Praga, capitala Republicii Cehe.

La lucrările Forumului din acest an au participat delegați din Cehia, Bulgaria, Republica Moldova și, pentru prima dată, Ucraina. Evenimentul reprezintă o platformă pentru schimb de opinii, experiență în domeniul participării copilului în contextul reformei sistemului instituțional de îngrijire, între auto reprezentanți (self-advocates) din țările în care activează Lumos Foundation. De asemenea, participarea la evenimentele planificate în cadrul Forumului contribuie și la consolidarea relațiilor dintre tineri din diferite țări, îmbunătățirea cooperării lor.

Ediția curentă a Forumului a inclus întâlniri ale tinerilor cu politicieni și factori de decizie, discuții cu reprezentanți ai oficiului central Lumos din Marea Britanie, atelier de lucru specializat pe domeniul comunicare, precum și vizite la servicii de îngrijire rezidențială. De asemenea, programul a conținut și o serie de activități distractive, inclusiv excursii prin Praga, care este unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa.

În finalul Forumului participanții au schițat un plan de acțiuni, executarea cărora ar contribui la sensibilizarea opiniei publice referitor la procesul de dezinstituționalizare și reintegrare socială plenara a copiilor dezinstituționalizați, îmbunătățirea schimbului de experiență în domeniu și valorificarea modelelor de succes în acest sens, precum și la consolidarea relațiilor dintre auto reprezentanții din diferite țări.

Cât privește tinerii din Moldova, ei au revenit acasă cu o mulțime de idei noi, de prieteni noi și planuri de îmbunătățire a activității lor în vederea promovării și implementării reformei sistemului rezidențial de îngrijire a copiilor.