Astăzi, 1 decembrie, la Chișinău a început ediția jubiliară, a V-a, a Conferinței Naționale în domeniul Educației Incluzive. Cu acest prilej, dar și ținând cont de situația epidemiologică din țară, această ediție se desfășoară într-un mod mai special: pe parcursul primelor 10 zile din decembrie participanții vor fi angajați în mai multe activități desfășurate online, decada încheindu-se cu Gala Educației Incluzive programată pentru 10 decembrie.

În debutul Conferinței, cu un mesaj de salut către cei peste 180 de participanți a venit ministrul educației, culturii și cercetării Lilia Pogolșa. Făcând un scurt bilanț al rezultatelor obținute de țara noastră în domeniul implementării și dezvoltării practicilor de educație incluzivă, dna L. Pogolșa a ținut să menționeze rolul important pe care l-au avut în acest proces partenerii ministerului: UNICEF și ONG-urile active în domeniul protecției drepturilor copilului și familiei.

Cu referire la prioritățile în domeniu pentru perioada următoare, dna ministru a specificat că ”nici un copil nu poate fi exclus din procesul de educație și în același timp nu putem avea două sisteme paralele: școli generale și școli speciale”.În context, s-a menționat că MECC va lucra și în continuare pentru racordarea legislației și actelor normative la necesitățile și cerințele sistemului educațional în acest sens.

Ilija Talev, reprezentantul de țară al UNICEF în Moldova a felicitat participanții la conferință pentru succesele înregistrate, totodată specificând că întotdeauna este loc pentru mai bine și mai mult. Astfel, d-lui a menționat necesitatea consolidării cooperării între sectoarele educațional, al ocrotirii sănătății și cel al protecției sociale pentru asigurarea accesului la educație al tuturor copiilor; elaborarea și dezvoltarea programelor de angajare a copiilor cu cerințe educaționale speciale după absolvire. Dl I. Talev a mai subliniat că incluziunea nu este un proiect pe termen scurt, aceasta trebuie să fie o strategie de durată.

În aceeași ordine de idei, Liliana Rotaru, președintele Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociali a Copilului și Familiei, și-a exprimat dorința ca incluziunea educațională să cuprindă nu numai copiii cu CES, dar și pe cei din familii social vulnerabile, reprezentanți ai minorităților naționale și altor categorii dezavantajate ale populației. În consecință, ne dorim cu toții ca de la școală incluzivă să ajungem la o societate incluzivă, a subliniat dna L. Rotaru.

În încheierea primei zile a Conferinței, moderatorul ședinței, Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ General din cadrul MECC, a prezentat o sinteză a rezultatelor implementării Programului de dezvoltare a Educației Incluzive pentru anii 2011 – 2020, referindu-se la cele mai importante acțiuni și procese desfășurate pe parcursul acestei ”decade a eficienței și impactului” în domeniu. Printre reușite au fost amintite crearea cadrului normativ și legal necesar, atragerea și implicarea activă în proces a ONG-urilor, bugetarea dedicată, crearea structurilor de Asistență Psihopedagogică, CREI, pozițiilor de cadru didactic de sprijin, cooperarea intersectorială, ș.a. În context, a fost menționat și modelul de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități severe pilotat în cadrul liceului ”Petre Ștefănucă” din Ialoveni cu sprijinul Lumos. ”MECC va emite un ordin prin care recomandă implementarea modelului UEI pilotat la Ialoveni și în alte școli din țară”, a specificat dl V. Crudu.

Pe final, participanților le-a fost adus la cunoștință programul activităților din următoarele zile. Reprezentanții Lumos Moldova vor modera și prezenta webinarul ”Provocări și soluții în incluziunea copiilor cu dizabilitate severă”, unde se va vorbi despre Unitatea de Educație Incluzivă din cadrul liceului ”Petre Ștefănucă” din Ialoveni ca model de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități severe, precum și webinarul ”Participarea copiilor în crearea mediilor școlare incluzive și prietenoase”, unde se va discuta despre practicile de implicare și participare a copiilor.