27/03/2017


Între 23 şi 24 martie 2017, la Kiev, s-a desfăşurat un seminar naţional privind reformarea sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului şi dezvoltarea educaţiei incluzive. Evenimentul a fost organizat de către Oficiul Ombudsmanului pentru protecţia drepturilor copilului din Ucraina în parteneriat cu Fundaţia Lumos.

Seminarul a întrunit circa nouăzeci de participanţi, inclusiv oficiali din cadrul autorităţilor guvernamentale şi celor regionale din Ucraina, consultanţi ai Oficiului Băncii Mondiale de la Kiev, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din ţara vecină. În calitate de experţi au fost invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor din Republica Moldova, dar şi ai structurilor din domeniul social din Republica Cehă şi Bulgaria.

Organizatorii seminarului şi-au propus să prezinte situaţia actuală privind copiii plasaţi în instituţii rezidenţiale în Ucraina şi să lanseze, într-un format extins, promovarea reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului şi dezvoltarea educaţiei incluzive în Ucraina.

La deschiderea evenimentului, Prima Doamnă a Ucrainei, Мarina Poroshenko, a subliniat: „Procesul de dezinstituţionalizare poate fi realizat cu succes doar odată cu promovarea şi dezvoltarea educaţiei incluzive. Pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, educaţia incluzivă reprezintă oportunitatea de a învăţa împreună cu semenii lor în şcoala generală, dar şi de a rămâne alături de părinţi”.

Ombudsmanul prezidenţial pentru protecţia drepturilor copilului din ţara vecină, Mykola Kuleba, s-a referit la importanţa reformării sistemului rezidenţial, explicând: „Timpul petrecut în instituţii rezidenţiale are un impact foarte negativ asupra copiilor. Aceasta se manifestă în diferite moduri, inclusiv prin afectarea încrederii de sine, stării emoționale, psihologice și de sănătate a acestora. Totodată, această experiență reduce potenţialul copiilor de a deveni membri activi ai societății”.

Irina Malanciuc, şef interimar pe filialele Lumos din Europa, a menţionat: „Este o onoare pentru Lumos să-şi împărtăşească experienţa privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului şi reforma sistemului de educaţie cu autorităţile şi înalţii oficiali din Ucraina. Noi vom contribui la promovarea reformei sistemului rezidențial de îngrijire a copilului, vom acorda suportul necesar autorităţilor ucrainene pentru a înlocui îngrijirea rezidenţială cu servicii de calitate, bazate pe familie şi comunitate, astfel încât fiecare copil să se bucure de un mediu protector”.

Seminarul a constituit o platformă de discuţii şi învăţare din bunele practici ale ţărilor de demonstrare Lumos – Republica Moldova, Bulgaria şi Republica Cehă – privind managementul procesului de reformare a sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului, transferul resurselor financiare de la sistemul de îngrijire rezidenţială spre noile servicii sociale şi de educație incluzivă, precum şi monitorizarea şi evaluarea procesului de reformă.

Au fost abordate subiecte referitoare la barierele în realizarea procesului de dezinstituţionalizare, aspecte practice privind crearea serviciilor bazate pe comunitate, evaluarea şi pregătirea copiilor pentru transferul din îngrijirea rezidenţială în cea bazată pe familie şi comunitate, dar şi consolidarea capacităţilor resurselor umane implicate în reformă. Informaţiile şi experienţa diseminată în cadrul seminarului vor servi la planificarea reformei sistemului rezidenţial în Ucraina, atât la nivel naţional, cât şi regional.

Necesitatea reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului în ţara vecină este determinată de numărul mare al copiilor plasaţi în instituţii rezidenţiale, estimat la circa 106.000, şi, totodată, de angajamentele asumate la nivel înalt pentru a respecta drepturile tuturor copiilor la familie, protecţie, educaţie şi dezvoltare.

Având la bază un acord de colaborare, Oficiul Ombudsmanului pentru protecţia drepturilor copilului din Ucraina şi Lumos vor conlucra în următorii ani pentru a reduce numărul copiilor plasaţi în instituţii rezidenţiale şi a preveni separarea copiilor de părinţi. Odată cu dezinstituţionalizarea copiilor, aceştia vor reveni în familii, şcoli şi comunităţi, fiind îngrijiţi conform necesităţilor individuale, având acces la educaţie incluzivă şi bucurându-se de mai multe oportunităţi pentru a-şi realiza potenţialul la maxim.