În perioada 11-15 noiembrie curent la Chișinău a avut loc un atelier de lucru în domeniul DI pentru reprezentanți ai Fundației de caritate Lumos. La lucrările acesteia au participat conducători ai oficiilor regionale și de țară Lumos, precum și reprezentanți ai oficiului central din Londra, inclusiv Sir Roger Singleton, director executiv și Alex Christopoulos, director executiv adjunct.

Participanții la întrunire și-au propus să afle și să discute despre experiența activității Lumos în Republica Moldova și contribuția fundației la reforma sistemului de îngrijire a copilului din țara noastră, inclusiv rezultatele obținute în acest sens și dificultățile, cu care s-a confruntat în procesul de implementare a acesteia. La rândul lor, experții din țările în care activează Lumos Foundation au prezentat experiența proprie în domeniul reformării sistemului instituțional de îngrijire a copilului din statele pe care le reprezintă.

Și pentru că practica întotdeauna bate teoria, participanții la întrunire au vizitat unele dintre serviciile create în Republica Moldova cu asistența Lumos Fundation în rezultatul implementării reformei. Astfel aceștia s-au familiarizat cu procesul și metodele aplicate pentru incluziunea copiilor în instituțiile de învățământ școlar și preșcolar, au discutat cu părinții acestor copii, au vizitat un Centru de resurse pentru educație incluzivă, o casă comunitară pentru copii în situații de risc. O revelație pentru vizitatori a constituit-o Unitatea de Educație Incluzivă creată în cadrul liceului teoretic ”Petre Ștefănucă” din Ialoveni. Aici oaspeții au avut ocazia ”pe viu” să vadă cum se muncește cu și pentru copii cu cerințe educaționale speciale.

Revenind la exercițiile teoretice, participanții la atelierul de lucru au făcut un schimb de informații actualizate cu privire la programele / proiectele în desfășurare, au identificat domenii care necesită a fi consolidate. Astfel au fost analizate practicile și experiența acumulate de Lumos pe parcursul activității în diferite părți ale lumii în domeniul dezinstituționalizării, creării și dezvoltării serviciilor alternative de îngrijire a copiilor. În baza celor auzite se preconizează a planifica dezvoltărea în continuare a modelului de dezinstituționalizare aplicat de Lumos, precum și a materialelor de suport necesare pentru aceasta.