Cum și unde mă pot adresa pentru înregistrarea șederii mele în țară, dacă abia am sosit în Moldova? Care va fi procedura de obținere a statutului legal de ședere în țară dacă eu sunt cetățean al Republici Moldova, iar copiii mei sunt cetățeni ai Ucrainei? Unde mă adresez pentru a înscrie copilul la grădiniță?... Acestea și multe alte întrebări similare a primit reprezentanta Lumos Foundation Moldova Valentina Ghenciu în timpul activităților de coeziune socială organizate în parteneriat cu autoritățile publice locale din raioanele Florești, Glodeni, Ialoveni și Telenești pa parcursul ultimelor două săptămâni.

Parte a planului de acțiuni privind implementarea proiectului Răspuns la criza refugiaților din Ucraina, acest gen de evenimente sunt menite să ofere personalelor strămutate din țara vecină informații exhaustive cu privire la diferite aspecte ale vieții cotidiene a acestora în Republica Moldova. Astfel, ei sunt informați despre disponibilitatea și accesul la serviciile universale existente în teritoriile unde refugiații din Ucraina s-au stabilit, temporar, cu traiul, necesitatea și posibilitățile existente pentru obținerea statutului legal de ședere în țara noastră, precum și despre actualizările din actele legislative, normative și regulatorii care nemijlocit se referă la situația refugiaților.

În cadrul activităților din luna februarie, participanții au aflat despre cele mai recente modificări ale Hotărârii de Guvern nr.21 din 18.01.2023 privind acordarea protecției temporare
persoanelor strămutate din Ucraina, și-au împrospătat cunoștințele cu privire la protecția copilului și salvgardare, în special cu referire la procedura de raportare în cazul identificării cazurilor de protecție, precum și la prevenirea exploatării și abuzului sexual.

„Ne străduim, în măsura posibilităților, să venim cu cele mai actualizate informații cu privire la domeniile de interes major pentru familiile și copiii refugiați din Ucraina, dar și familiile locale din comunitățile care găzduiesc persoane strămutate din Ucraina,” ne spune dna Valentina Ghenciu, manager al proiectului Răspuns la criza refugiaților din Ucraina. ”De foarte multe ori lipsa acestei informații creează dificultăți de adaptare, de incluziune a persoanelor strămutate în comunitățile gazdă. Și, cum nimeni nu poate ști cât vor mai dura atrocitățile din Ucraina, această incluziune deplină, adaptare la condițiile de trai din Republica Moldova și asigurarea coeziunii sociale dintre populația refugiată și cea locală reprezintă unul dintre scopurile majore ale intervențiilor umanitare ale Lumos Foundation Moldova în cele patru raioane înc are activăm – Florești, Glodeni, Ialoveni și Telenești,” a subliniat dna V. Ghenciu.

La sfârșitul fiecărei dintre activitățile menționate, copiii și familiile refugiate, dar și copiii din familii locale social vulnerabile au primit vouchere în sumă de 500 lei fiecare. Acestea pot fi valorificate în oricare dintre magazinele unei rețele de supermarket-uri din țara noastră. În total pe parcursul lunii februarie au fost distribuite 305 vouchere, inclusiv 229 dintre acestea fiind oferite la 141 de copii și 88 de adulți refugiați, precum și 76 - familiilor social vulnerabile locale.