Una dintre cele mai mari dificultăți pe care le întâmpină refugiații ucraineni aflați în Republica Moldova o constituie accesul copiilor la serviciile de educație. Problema devine și mai gravă în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale, inclusiv cu dizabilități. Pe lângă barierele tradiționale, cum ar fi cele lingvistice sau legate de diferențele curriculare, copiii cu SEN și / sau dizabilități se mai confruntă și cu insuficiența sau chiar lipsa cadrelor didactice de sprijin, a tehnologiilor / dispozitivelor ajutătoare.

În vederea determinării numărului de copii cu dizabilități refugiați din Ucraina care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar și identificarea barierelor pe care aceștia le îmtâmpină înc alea integrării cu succes în sistemul de educație național, UNICEF a lansat proiectul „Cartografierea copiilor cu dizabilități refugiați din Ucraina și Identificarea necesităților educaționale individuale ale copiilor cu dizabilități refugiați din Ucraina.” Pentru implementarea acestuia a fost selectată Lumos Foundation Moldova.

Realizarea proiectului cuprinde câteva etape, inclusiv colectarea datelor cu privire la copiii cu dizabilități refugiați din Ucraina aflați pe teritoriul țării noastre, evaluarea individuală a acestora (în caz de părinții lor vor fi de acord) și evaluarea complexă cu identificarea necesităților educaționale individuale. În rezultatul acestor acțiuni se dorește obținerea informației necesare pentru procurarea de tehnologii / dispozitive ajutătoare și distribuirea lor către copiii cu dizabilități pentru a facilita accesarea de către ei a serviciilor educaționale.

În contextul implementării proiectului, miercuri, 9 august curent, 22 de reprezentanți ai Ministerului educației și cercetării, Centrului republican de asistență psihopedagogică (CRAP), precum și ai serviciilor de asistență psihopedagogică (SAP) din teritoriile în care au fost identificați copii cu dizabilități refugiați din Ucraina, au participat la un seminar organizat de Lumos. În cadrul acestuia participanții au aflat mai multe detalii despre proiect și despre metodologia de evaluare care urmează a fi aplicată de către operatorii locali.

Luând în considerare faptul că activitatea respectivă implică lucrul direct cu familiile și copiii în situație de risc, colectarea de date senzitive, participanții la seminar au fost familiarizați cu politicile Lumos cu privire la Salvgardare și Protecție a copilului aflat în situație de risc, Protecția împotriva exploatării și a abuzului sexual și Protecția datelor cu caracter personal.

În cadrul aceleiași activități s-a discutat în detalii nemijlocit despre colectarea informației, introducerea și stocarea acesteia în baza de date special elaborată cu acest scop. De asemenea, participanții au fost informați despre modul de contractare a evaluatorilor, formele și procedurile de raportare cu privire la activitățile realizate.

Pe durata sesiunii de instruire Domnica Gînu, director executiv Lumos Moldova, Valentina Ghenciu, manager al proiectului, Viorica Marț de la Ministerul educației și cercetării, precum și Virginia Rusnac, șef CRAP, au venit cu explicații suplimentare și răspunsuri la întrebările parvenite de la participanți.