Este una dintre principalele concluzii pe care reprezentanții Lumos Foundation Moldova le-au tras la finalul implementării proiectului Generate evidence on refugee children with disabilities to improve access to relevant services by conducting mapping and assessment of individual needs(Generarea evidențelor cu privire la situația copiilor refugiați cu dizabilități pentru a îmbunătăți accesul lor la serviciile relevante cu ajutorul cartografierii și evaluării necesităților individuale) finanțat de UNICEF și implementat de organizația noastră în parteneriat cu ministerele muncii și protecției sociale, educației și cercetării, și sănătății din țara noastră.

Pe parcursul a patru luni, reprezentanții Lumos Foundation Moldova, ajutați de operatori de pe întreg teritoriul țării au încercat să identifice copiii cu dizabilități refugiați din Ucraina, temporar domiciliați în Republica Moldova, pentru a stabili și evalua necesitățile individuale ale acestora în vederea asigurării și /sau îmbunătățirii accesului lor la serviciile relevante, în special la cele de educație. Proiectul a cuprins trei etape de bază:

1.Cartografierea copiilor cu dizabilități refugiați din Ucraina, conform metodologiei de evaluare;

2.Evaluarea inițială a necesităților copiilor cu dizabilități refugiați din Ucraina;

3.Evaluarea complexă și identificarea necesităților individuale a copiilor cu dizabilități refugiați din Ucraina.

Trebuie să menționăm că toate acțiunile și activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect au fost realizate în strictă conformitate cu politicile Lumos privind Salvgardarea și Protecția Copilului, precum și Protecția împotriva Exploatării și Abuzului Sexual. În acest context au fost desfășurate sesiuni de instruire privind respectarea și aplicarea în practică a prevederilor acestor politici pentru personalul Lumos Moldova implicat în activități directe, pentru operatorii din teren, reprezentanții ministerelor partenere.

Prima, și, probabil, cea mai dificilă etapă de implementare a proiectului, a fost identificarea copiilor cu dizabilități refugiați din Ucraina, care locuiesc pe teritoriul țării noastre. Chiar din start echipa Lumos Moldova și partenerii implicați s-au ciocnit de un impediment major – lipsa datelor reale cu privire la numărul total al acestor copii.

Potrivit datelor preliminarii, se estima că în țara noastră s-ar fi aflat circa 300 de copii cu dizabilități refugiați din Ucraina. Din păcate, nu a existat (și nu există până în prezent) vreun document oficial care să confirme acest lucru. De aceea, s-a pornit de la datele privind acești copii deținute de UNHCR. Potrivit acestora, numărul copiilor refugiați cu dizabilități era de puțin peste 200.

„Această lipsă de date clare cu privire la numărul de copii cu dizabilități din Ucraina aflați pe teritoriul țării noastre a constituit o reală provocare pentru echipa noastră”, ne-a mărturisit Domnica Gînu, directorul executiv Lumos Foundation Moldova. „La un moment dat reușisem să identificăm doar puțin peste 30 de copii cu dizabilități refugiați. Și atunci am utilizat toate platformele disponibile, inclusiv grupurile de lucru cu privire la oferirea de sprijin refugiaților din Ucraina, pentru a solicita ajutor la localizarea lor îndemnându-i să ne contacteze ei pe noi”.

În rezultatul eforturilor comune ale echipei de proiect și al altor organizații non-guvernamentale, implementatorii proiectului – echipa Lumos Moldova și reprezentanții autorităților publice locale - a identificat prezența familiilor ce au în îngrijire 90 de copii cu dizabilități refugiați din Ucraina domiciliați temporar pe teritoriul Republicii Moldova. Cauze ale diferenței dintre estimări și numărul final pot fi diferite – posibil că unele dintre familiile care îngrijesc de copii cu dizabilități au părăsit teritoriul țării noastre definitiv ori nu se aflau în țară în perioada desfășurării proiectului. Un lucru, însă, este cert: nicio structură de stat sau non-guvernamentală nu dispune de un sistem bine pus la punct de evidență a copiilor cu dizabilități refugiați din Ucraina, precum și de date exhaustive cu privire la numărul acestora aflați în Republica Moldova.

În faza următoare a proiectului s-a realizat evaluarea inițială a necesităților copiilor cu dizabilități identificați anterior. „Pentru evaluarea inițială a copiilor cu dizabilități refugiați din Ucraina au fost contractați specialiști din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică din raioanele de domiciliu temporar al acestora”, ne explică Valentina Ghenciu, managerul proiectului. Însoțiți de asistenții sociali din localitățile de trai, ei au vizitat familiile, au discutat cu părinții / îngrijitori și, unde era posibil, cu înșiși copiii.

„Cu regret, nu toți părinții celor 90 de copii identificați în cadrul primei etape, și-au dat consimțământul pentru a participa la evaluare”, continuă dna Ghenciu. „În rezultat, către finele etapei a doua, au fost evaluați doar 76 dintre ei. Pentru 48 dintre aceștia a fost recomandată evaluarea complexă și identificare necesităților individuale realizate de către medici specialiști corespunzător dizabilității copiilor”, a mai specificat managerul proiectului.

În acest context, în cadrul etapei a III-a, a fost contractat Institutul Mamei și a Copilului, instituție medical-spitalicească ce oferă întregul spectru de servicii medicale copiilor și dispune de personal medical calificat. Astfel, în funcție de nevoile identificate la etapa precedentă, copii cu dizabilități au fost consultați și examinați de către neurolog, kinetoterapeut, imunolog, genetician, endocrinolog, chirurg, ortoped, endocrinolog și alți specialiști. În rezultatul examinărilor, medicii au venit cu recomandări privind îngrijirea în continuare a copiilor, precum și de tehnologii asistive necesare fiecăruia dintre ei pentru accesarea de servicii, în special a celor de educație.

Deși în unele cazuri părinții copiilor în discuții cu operatorii menționau că în continuare mențineau legăturile și se consultau cu medicii din Ucraina referitor la situația copiilor lor, pentru mulți dintre copiii cu dizabilități refugiați acest examen medical complex a fost primul din momentul sosirii lor în țara noastră. Părinții lor au fost foarte recunoscători echipei noastre pentru că i-am contactat, le-am oferit această posibilitate de a efectua examinarea și evaluarea complexă a copiilor.

„Am fost surprinsă nu doar de faptul că ni s-a propus o astfel de examinare, dar și că ni s-au creat condiții pentru deplasarea în siguranță a copilului la Institutul Mamei și al Copilului din Chișinău,” a menționat Olena, mamă a unui copil de 9 ani, cu dizabilități locomotorii, care actualmente locuiesc în Taraclia. Fiecare copil și îngrijitor al lui au fost asigurați cu transport tur-retur din localitatea de reședință spre Chișinău. Companiile care au oferit serviciile de transport au fost riguros selectate în baza anumitor criterii prestabilite, unul dintre acestea fiind accesibilitatea unității de transport pentru copiii cu dizabilități.

„Implementarea acestui proiect a constituit primul exemplu de parteneriat dintre organizația noastră și UNICEF în Republica Moldova,” a menționat Domnica Gînu, directorul executiv al Lumos Foundation Moldova. „Deși a fost unul foarte complex, solicitant și pentru o perioadă scurtă de timp, datorită sprijinului oferit de parteneri, receptivității, și flexibilității acestora am reușit să îl implementăm în termen, și să atingem obiectivele trasate,” a subliniat D. Gînu.

Toate acțiunile și activitățile legate de implementarea proiectului au fost riguros documentate. Respectând cerințele finanțatorului – UNICEF – echipa noastră a pregătit și expediat două rapoarte intermediare cu privire la implementarea proiectului și un raport final. Acesta conține și o serie de concluzii și recomandări de luat în considerare în lucrul cu familiile și copiii refugiați din Ucraina pe viitor. De asemenea, rezultatele evaluărilor complexe și examinărilor copiilor cu dizabilități de către medici specialiști vor servi ca bază pentru procurare și distribuirea către aceștia a dispozitivelor și utilajelor tehnologice care să le faciliteze incluziunea în sistemul de educație al țării noastre sau să le permită continuarea educației în regim online conform programelor de studii ucrainene.

Odată cu încheierea proiectului, colegii de la Lumos Moldova au prezentat desfășurarea acestuia și rezultatele obținute în cadrul unui șir de ședințe ale grupurilor de lucru tematice privind sprijinul oferit refugiaților din Ucraina, co-prezidate de agențiile Organizației Națiunilor Unite UNICEF și /sau UNHCR și ministerele de resort din țara noastră.